08.09 Klub dyrektorów finansowych i administracyjnych


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla dyr. finansowych i administracyjnych firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – szanse i wyzwania dla przedsiębiorców

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie klubu wymiany doświadczeń zawodowych dla dyrektorów finansowych i administracyjnych.

 

DATA:                       czwartek, 8 września 2011, godz. 08:30 - 10:00

MIEJSCE:                 siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

W trakcie spotkania omówimy:

 ?                     Zarys MSSF

 ?                     Korzyści i wyzwania stoj?ce przed firmami w zwi?zku z wdrożeniem MSSF

 ?                     Zastosowania MSSF w Polsce – aspekty praktyczne

 ?                     Kluczowe różnice  między ustaw? o rachunkowości a MSSF

 ?                     MSSF – co przyniesie przyszłość?

 ?                     Możliwości wyeliminowania podwójnego raportowania

 ?                     Korzyści wynikaj?ce z wdrożenia MSSF na poziomie spółek zależnych w Polsce

 ?                     Najczęściej spotykane różnice pomiędzy MSSF a PAS

 

Spotkanie w języku angielskim poprowadzi:

Grzegorz Palmowski, Dyrektor, Biegły Rewident, Firma Doradcza KPMG

 

Partner merytoryczny:

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 6 września 2011 na adres anna.silska(@)ccifp.pl

Zapraszamy do dyskusji!

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celem spotkań klubu DAF jest umożliwienie wymiany praktycznych informacji z zakresu finansowo-księgowego pomiędzy dyrektorami finansowymi i administracyjnymi firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkania przyjmuj? kształt nieformalnej dyskusji i maj? na celu integrację osób pracuj?cych na podobnych stanowiskach w firmach. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!