08.07 Narzędzia motywowania zespołu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
BRAK WOLNYCH MIEJSC

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

Czy wiesz co wpływa na motywację u ludzi? W jaki sposób zwiększyć motywację współpracowników do działań wspólnie realizowanych? Jakie techniki i style argumentowania wykorzystywać, aby poprawić motywację w zespole?

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniej?cymi technikami motywowania zespołu, z wpływem motywowania na nasz? efektywność oraz ze sposobami aktywowania pracowników.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 

 ?                   poznanie najważniejszych rodzajów motywowania wpływaj?cych na ludzka aktywność

 ?                   umiejętność indywidualnego podejścia do współpracowników i rozbudzanie u nich motywacji

 ?                   trening budowania argumentacji dostosowanej do różnych typów osobowości pracowników

 ?                   umiejętność zastosowania technik motywowania pracowników w praktyce

 

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równ? łatwości? jak z własnej” - Henry Ford

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Szkolenie jest kierowane do szefów zespołów, kierowników i managerów, oraz wszystkich tych osób, które dostrzegaj? potrzebę rozwoju umiejętności w zakresie motywowania, zwiększenia efektywności działań zespołowych oraz podnoszenia komfortu pracy własnej i współpracowników.

 

W programie:

 

1.           Kierownik, przywódca, lider

 

 ?                   Motywatory, które działaj? na pracowników o różnych stylach podejmowania decyzji

 ?                   Cechy dobrego szefa/kierownika, które pomagaj? motywować pracowników

 ?                   Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali?

 ?                   Jak chwalić i wyrażać krytykę?

 

2.           Pracownicy

 

 ?                   Typy "osobowości" pracowników i motywatory skuteczne dla każdego z nich

 ?                   Analiza sytuacji trudnych z pracownikami i próba ich rozwi?zywania - ćwiczenia w parach

 ?                   Rozpoznawanie potrzeb pracowników oraz zdobywanie o nich wiedzy jako klucz do motywowania

 

3.           Proces motywowania

 

 ?                   Czym jest motywacja?

 ?                   Na czym polega działanie: myśli  - emocje – zachowanie?

 ?                   Sposoby komunikowania wpływaj?ce na motywację

 ?                   Motywatory pozapłacowe, które można wykorzystać w pracy od razu

 

Szkolenie poprowadzi:

 

Robert Milczarek

Manager, trener biznesu, psycholog. Absolwent Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doświadczonym specjalist? w projektowaniu i zarz?dzaniu projektami HR oraz w sprzedaży i zarz?dzaniu sprzedaż? produktów, usług w HR i szkoleń. Doświadczenie zdobył pracuj?c w sektorze bankowym oraz zarz?dzaj?c zespołami projektowymi w agencjach doradztwa personalnego. Projektuje i realizuje szkolenia w zakresie: wykorzystania nowoczesnej psychologii, wpływu społecznego i NLP w sprzedaży, zarz?dzaniu zespołami, intermentoringu w różnorodnym zespole pracy, komunikacji, asertywności, negocjacjach, obsługi Klienta, motywacji, zarz?dzania konfliktem, typologii osobowości w biznesie oraz wywieraniu wpływu i autoprezentacji. Ekspert w dziedzinie zarz?dzania ludźmi – publikacje w Gazeta Wyborcza, Gazeta Praca.

 

  Partner merytoryczny:

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

 

Regulamin szkolenia >>>

------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu  

Więcej informacji, kliknij tutaj >>>

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

 ?                   Mailem: anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon), danych do wystawienia faktury oraz wybranych szkoleń

 ?                   Przez stronę CCIFP: „zapisz się na wydarzenie” (strzałka nad tytułem szkolenia)

 

JAKI JEST KOSZT?

 

750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1 000 PLN netto - pozostałe osoby

 

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!