08.03 - Klub Inwestycji Publiczno-Prywatnych

Siedziba CCIFP, ul. Widok 8 (7 piętro) w Warszawie
See on map

Cena : Wydarzenie bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszoneych w CCIFP

Passé

L'événement est terminé.

>

Biała Księga PPP – Kontynuacja działań

  Zapraszamy do wł?czenia się do prac grupy roboczej poświęconej tematyce PPP.

UWAGA ! Nowy termin: Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 marca w godz. 09:00 – 11:00 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8 w Warszawie.

 

Lista zagadnień, nad którymi pracujemy zawiera między innymi problemy z obszaru:

 ?                 Możliwości powoływania spółki projektowej dopiero po zakończeniu przetargu

 ?             Możliwości eliminacji z postępowania podmiotów nie korzystnych dla zamawiaj?cego w dialogu konkurencyjnym

 ?                 Możliwości wst?pienia podmiotów finansuj?cych w miejsce partnera prywatnego

 ?                 Zdefiniowanie znacz?cego „ryzyka ekonomicznego” wg art. 1 ust.3 ustawy o Koncesjach

 ?                 oraz wiele innych, nurtuj?cych pracodawców tematów.

 

Urz?d Zamówień Publicznych

Podczas spotkania stworzymy listę zagadnień wymagaj?cych wyjaśnienia przez Urz?d Zamówień Publicznych. Pismo to zostanie przygotowane w oparciu o odpowiedź UZP z września ub. r. oraz uzupełnione o now? problematykę. Zachęcamy do przesyłania zagadnień!

 

Podczas spotkania przedyskutujemy również możliwości:

 ?                 Uczestniczenia w Kongresie Regionów w Świdnicy w dniach 10-12 maja 2011r.

 ?               Utworzenia panelu na temat zagadnień PPP podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy we wrześniu 2011r.    
  

Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentów roboczych prosimy o kontakt z Alexandr? Dubois: alexandra.dubois@ccifp.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do  7 marca 2011.

 

Celem spotkań Klubu IPP jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w dziedzinie inwestycji i PPP. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!