07.07 Świadczenia na rzecz pracownika

Cena :
Brak wolnych miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Obci?żenia z tytułu podatku i składek dla pracodawcy

 

Celem seminarium jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zwi?zanych ze świadczeniami na rzecz pracowników w kontekście rozliczeń podatkowych i ZUS pracodawcy. Uczestnicy poznaj? również najnowsze orzecznictwo organów skarbowych i s?dów administracyjnych w tym zakresie.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

W trakcie seminarium omówione zostan? następuj?ce kwestie, m.in.:

 ?                 przyznawanie i wypłata świadczeń na rzecz pracowników: udostępnienie samochodu, opieka medyczna, impreza integracyjna, mieszkanie służbowe, przekazanie produktów lub usług, szkolenia, dojazdy do pracy, bony i prezenty okolicznościowe, zapomogi, itp.

 ?                 zasady rozliczania świadczeń w zakresie PIT, ZUS  

 ?                 przypadki zwolnień świadczeń ze składek ZUS oraz podatku

 ?                 rodzaje świadczeń, które mog? być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania

 ?                 rozliczanie delegacji: diety i inne należności z tytułu podróży służbowej

 ?                 najnowsze orzecznictwo Ministerstwa Finansów i s?dów administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz pracownika

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Do udziału w seminarium zapraszamy osoby pracuj?ce w działach kadr i płac w firmach, jak również prezesów, dyrektorów generalnych, członków zarz?dów odpowiedzialnych za piony personalne i finansowe, dyrektorów personalnych oraz dyrektorów finansowych.

 

Seminarium poprowadz?:

    

Justyna Trochimiuk

Menedżer w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars. Justyna Trochimiuk specjalizuje się w doradztwie kadrowo-płacowym dla podmiotów polskich, zagranicznych oraz osób oddelegowanych do wykonywania pracy w Polsce na podstawie kontraktów zagranicznych zawartych ze spółkami, które nie posiadaj? swoich siedzib w Polsce. Jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracuj?c w spółkach z kapitałem zagranicznym o strukturze sieciowej oraz w Mazars.

Anna Litwin

Doradca Podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars. Jest doradc? podatkowym posiadaj?cym kilkuletnie doświadczenie zdobyte w czołowych spółkach świadcz?cych profesjonalne usługi podatkowe, w tym Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu opodatkowania. Ekspert w programie „Twój Brat PIT” w TVN CNBC Business i Superstacji. Współautor komentarza dotycz?cego podatku dochodowego od osób prawnych.

Partner merytoryczny:

 

http://www.mazars.pl  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.


Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>    

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!