05.10 Klub HR


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Pokolenie Y - wyzwania i szanse zwi?zane z różnorodności? pokoleniow? wśród pracowników.

 

Celem naszej prezentacji jest przedstawienie możliwości i zagrożeń zwi?zanych z zarz?dzaniem różnymi pokoleniami, a w szczególności pokoleniem Y. Wiele się dziś mówi o specyfice zarz?dzania pokoleniem Y, którego przedstawiciele w najbliższej przyszłości będ? stanowili większość wśród średniej kadry zarz?dzaj?cej. Czy możliwe jest porozumienie międzypokoleniowe?

Opieraj?c się na wieloletnich doświadczeniach w zarz?dzaniu bardzo zróżnicowanym środowiskiem pracowników, a także na przeprowadzonych przez Saint-Gobain badaniach wśród naszych pracowników na całym świecie, przedstawimy cechy charakterystyczne dla pokolenia Y, jako pracowników, a także motywacje, którymi się kieruj?. Podzielimy się także   rekomendacjami w obszarze zarz?dzania, które wyniknęły z naszych doświadczeń i badań empirycznych.

DATA:                             wtorek, 5 października 2010

MIEJSCE:                   CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

Spotkanie poprowadzi: JOANNA CZYNSZ-PIECHOWIAK, Dyrektor Personalny, Grupa Saint-Gobain Polska  

Dyrektor Personalny Grupy Saint-Gobain w Polsce odpowiada za kształtowanie polityki personalnej w 10 spółkach Grupy zatrudniaj?cych ł?cznie 6500 pracowników. W Saint-Gobain pracuje od 2001 roku. Pocz?tkowo na stanowisku Dyrektora Personalnego na Europę Wschodni? jednej z aktywności Grupy, Saint-Gobian Abrasives, a obecnie wszystkich aktywności Grupy w Polsce. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektora Personalnego na Europę Centraln? i Wschodni? w Levis Strauss Poland oraz kierowała spółk? DK Human Resources.  Absolwentka Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 30 września 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań Klubu HR jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w działach personalnych w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!