05.10 Francuski język prawniczy – kurs roczny


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
50 godz. lekcyjnych / 25 spotkań: 1 950 PLN - pracownicy firm stowarzyszonych; 2 350 PLN - pozostałe osoby. Istnieje możliwość płatności w ratach

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

 

>

Uczestnicy pracuj? nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s? także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Kurs ten przygotowuje również do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) - DFP Juridique B2, który uczestnicy mog? zdawać opcjonalnie.   

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

Czas trwania:

Od 5 października 2012 do 25 kwietnia 2013
W pi?tki od 8:00 do 9:30, w siedzibie CCIFP.

Ł?cznie = 50 godz. lekcyjnych raz w tygodniu (1h30)

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub/i C1.

W programie:

  • praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego
  • poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna
  • analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe                         
  • prawo handlowe: status przedsiębiorcy, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
  • prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe
  • umowy, zobowi?zania umowne i inne
  • przygotowanie pod k?tem egzaminu DFP Juridique B2

ZAPISY DO 28 WRZEŚNIA 2012

Lektor >>
Warunki uczestnictwa i płatności >>
Inne  kursy i szkolenia językowe  >>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!