05.10 Francuski język biznesowy - semestr 1

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 1500 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1800 PLN pozostałe osoby

Passé

L'événement est terminé.

>

Przygotowanie do egzaminu DFP Affaires B2 / DFP Affaires C1

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

 

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

 

Do kogo skierowany jest kurs ?

 

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o zagadnienia biznesowe, tematy zwi?zane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe pomiędzy Francj? a Polsk?. Wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub/i C1.

 

W programie, m.in.:

 

 ?                 praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie

 ?                 redagowanie pism i sporz?dzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe)

 ?                 interpretacja statystyk w języku francuskim w kontekście działalności firmy

 ?                 przygotowanie wyst?pień ustnych i prezentacji

 ?                 sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych

 ?                 przygotowanie pod k?tem egzaminów CCIP  

  
------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga:

BRAK WOLNYCH MIEJSC
Zapraszamy do zapisów na kolejn? edycję już od  10 stycznia 2011

Rezerwacje: anna.silska@ccifp.pl

------------------------------------------------------------------------------------

          

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe oraz dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia kursu.  


Lektor >>>  

Warunki uczestnictwa i płatności >>>

Inne  kursy i szkolenia językowe  >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!