05.07 Spór o opłaty towarzyszące sprzedaży towarów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Art. 15 ust.1 pkt 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który zakazuje pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, jest od kilku lat przedmiotem wielu sporów s?dowych. Mimo tak licznych postępowań s?dom do dziś nie udało się wypracować wspólnej linii orzeczniczej.

Producenci i hurtownicy uważaj?, że pobieranie jakichkolwiek opłat jest czynem nieuczciwej konkurencji. Natomiast przedstawiciele sieci handlowych twierdz?, że pobierane opłaty s? wynagrodzeniem za świadczone na rzecz dostawców usługi.

  Czy da się pogodzić te dwa stanowiska?

Data: 05.07.2012
Godzina: 14.00 - 16.30
Miejsce:   CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

  W programie spotkania:
• Omówienie argumentów stron w oparciu o polskie orzecznictwo;
• Przykłady rozwi?zań z innych krajów;
• Dyskusja.

Cel spotkania:
• Wypracowanie wspólnego stanowiska dostawców i sprzedawców, które zostanie umieszczone w Białej Księdze i przedstawione na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju (4-6 września 2012).

Zapraszamy w szczególności:
• producentów i dostawców dóbr konsumpcyjnych;
• przedstawicieli sieci handlowych.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!