05.06 Klub dyrektorów finansowych i administracyjnych


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Język : angielski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Przejrzystość w procesie zakupów – jak niwelować ryzyko zmowy pomiędzy dostawcą a pracownikiem firmy?

 

>

Celem spotkania jest :

  • przedstawienie możliwości minimalizowania ryzyka zmowy pomiędzy pracownikiem a dostawc?
  • omówienie praktycznych narzędzi zabezpieczenia firmy w tym kontekście z punktu widzenia funkcji dyrektora finansowego i administracyjnego

Przedstawione narzędzia dotyczyć będ? zabezpieczania procesu wyboru dostawcy, przeprowadzania ankiet satysfakcji dostawców oraz wprowadzenia prawa do audytu dostawców, w ramach procesu zawierania umowy.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Prezentacja będzie trwała 1 godzinę, następnie odbędzie się otwarta dyskusja na ten temat.   

Prowadzenie:

Jimmy Helm, Szef Zespołu ds. Zarz?dzania Ryzkiem Nadużyć KPMG w Europie Centralnej i Wschodniej (ł?cznie z Polsk?). Jimmy jest byłym prokuratorem specjalizuj?cym się w oskarżeniach w spawach nadużyć. Następnie pracował w jednej z firm audytorskich i doradczych Wielkiej Czwórki in 1994 tworz?c od podstaw praktykę Zarz?dzania Ryzykiem Nadużyć. W 2000 roku przeniósł się do Europy Centralnej, aby stworzyć praktykę Zarz?dzania Ryzykiem Nadużyć w jednej z firm Wielkiej Czwórki a od grudnia 2005 kieruje praktyk? Zarz?dzania Ryzykiem Nadużyć w KPMG Europa Centralna i Wschodnia. Jimmy jest również odpowiedzialny za grupę Zarz?dzania Ryzkiem Nadużyć w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!