04.10 Francuski język biznesowy - kurs roczny

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 2 semestry / 120 godz. lekcyjnych / 60 spotkań: 3 000 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 3 600 PLN pozostałe osoby. Istnieje możliwość płatności w ratach

Passé

L'événement est terminé.

Roczny kurs francuskiego języka biznesowego solidnie przygotowuje uczestników do egzaminów Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) DFP Affaires na poziomie B2 i/lub C1.

>

Zajęcia prowadzone s? w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe oraz dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie. Dzięki praktycznej metodzie nauczania, uczestnicy kursu ćwicz? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, jednocześnie rozwijaj?c umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.  

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

Czas trwania:

4 października 2012 –13 czerwca 2013
wtorki i  czwartki, w godz. 18:30 - 20:00

Ł?cznie = 120 godz. zajęć (2 semestry nauki), zajęcia odbywaj? się 2 x w tygodniu (1 godz. 30 min.)

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o zagadnienia biznesowe, tematy zwi?zane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe pomiędzy Francj? a Polsk?.

Wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie min. B2 lub/i C1.

W programie, m.in.:

  • praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie
  • redagowanie pism i sporz?dzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe)
  • interpretacja statystyk w języku francuskim w kontekście działalności firmy
  • przygotowanie wyst?pień ustnych i prezentacji
  • sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych
  • przygotowanie pod k?tem egzaminów CCIP - podniesienie wiedzy merytorycznej w jęz. francuskim z ekonomii i prowadzenia biznesu

ZAPISY DO 26 WRZEŚNIA 2012

Lektor >>
Warunki uczestnictwa i płatności >>
Inne  kursy i szkolenia językowe  >>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!