03.06 Klub dyrektorów finansowo-administracyjnych


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla dyr. finansowych i administracyjnych firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie cen transferowych i CIT

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie klubu wymiany doświadczeń zawodowych dla dyrektorów finansowych i administracyjnych.

 

DATA:                           pi?tek, 3 czerwca 2011, godz. 08:30 - 10:00

MIEJSCE:                   siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

W trakcie spotkania omówimy:

 

1.           Najnowsze zmiany w Wytycznych OECD dotycz?ce opodatkowania restrukturyzacji biznesowych, ich zwi?zek z polskimi przepisami reguluj?cymi ceny transferowe oraz wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w oparciu o praktyczne przykłady.

2.           Praktykę w postępowaniu organów podatkowych w sprawach dotycz?cych transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powi?zanymi.

3.           Wybrane zagadnienia z zakresu CIT: podatek u źródła, optymalizacja obci?żeń podatkowych.

 

Spotkanie w języku angielskim poprowadz?:

 

 ?                   Monika Palmowska, doradca podatkowy, starszy menedżer w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

 ?                   Rafał Ciołek, doradcza podatkowy, dyrektor w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce

 

Partner merytoryczny:


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 1 czerwca 2011.

Zapraszamy do dyskusji!

Celem spotkań klubu DAF jest umożliwienie wymiany praktycznych informacji z zakresu finansowo-księgowego pomiędzy dyrektorami finansowymi i administracyjnymi firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkania przyjmuj? kształt nieformalnej dyskusji i maj? na celu integrację osób pracuj?cych na podobnych stanowiskach w firmach. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!