02.06 International Business Meeting we Wrocławiu

Sala we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.
See on map

Cena : Wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Passé

L'événement est terminé.

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza na spotkanie International Business Meeting:

Wrocław po 2012 roku – nowe szanse dla inwestorów.Gospodarka oparta na wiedzy, kapitał ludzki, infrastruktura

2 czerwca 2011, w godz. 17:00 - 20:00

Miejsce:sala we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.ul. Stabłowicka 147/149, 54-066 Wrocław

Organizatorzy: Skandynawsko – Polska Izba GospodarczaFrancuska Izba Przemysłowo – Handlowa w PolscePolsko – Szwajcarska Izba Gospodarcza

Współorganizatorzy:Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. zo.o.

Cele: - Informowanie o długofalowych planach rozwoju i inwestycji Wrocławia- Przedstawienie inwestorom unikalnego w skali Polski przedsięwzięcia, jakim jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.- Promocja Wrocławia jako miejsca do inwestowania- Networking pomiędzy firmami zrzeszonymi w 3 Izbach- Budowa relacji między firmami, a instytucjami samorz?dowymi

Spotkanie jest skierowane do:- Członków zarz?du oraz dyrektorów zarz?dzaj?cych firm zrzeszonych we wszystkich 3 Izbach z woj. dolnośl?skiego- Członków zarz?du oraz dyrektorów zarz?dzaj?cych firm spoza woj. dolnośl?skiego zainteresowanych inwestycjami na terenie woj. dolnośl?skiego- Osób z administracji samorz?dowej odpowiedzialnych za inwestycje

Formuła:- Powitanie przez przedstawicieli Izb- Wizja Wrocławia przedstawiona przez Prezydenta Miasta- Prezentacja planów inwestycyjnych Wrocławia przez ARAW- Prezentacja Wrocławskiego Centrum Badań EIT+- Dyskusja (Q&A) z udziałem Prezydenta Miasta- Bankiet. Networking.

Język spotkania: Spotkanie odbędzie w języku angielskim z tłumaczeniem simultanicznym na polski)

Z powodu bardzo dużej liczby zgłoszeń lista uczestników została zakmnięta, nie posiadamy już wolnych miejsc na wydarzenie.Zapraszamy na kolejne spotkania CCIFP w regionach.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!