Speed Business Meeting

Speed Business Meeting

Organizowane kilka razy do roku spotkania są szybkim sposobem poznania znacznej ilości potencjalnych partnerów biznesowych. W trakcie bezpośrednich spotkań, uczestnicy mogą zaprezentować swoją firmę, wymienić wizytówki, nawiązać osobiste relacje biznesowe z pozostałymi członkami CCIFP, jak również z firmami należącymi do innych izb bilateralnych. Spotkania odbywają się w formule stacjonarnej lub on-line. 

Speed Business Meeting to spotkanie umożliwiające każdemu uczestnikowi dotarcie ze swoją ofertą do bardzo szerokiego grona odbiorców (współpraca pomiędzy kilkoma izbami bilateralnymi). Każdy z nich ma możliwość wzięcia udziału w serii krótkich spotkań z przedstawicielem wybranej branży.

Podczas spotkania rozmówcy podzieleni są na grupy utworzone na podstawie wypełnionego wcześniej formularza zgłoszeniowego. Po przybyciu na spotkanie każdy z uczestników otrzyma indywidualny harmonogram rozmów.

Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu i jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!