FRANCUSKI MEDYCZNY

Autorski kurs z zakresu francuskiego języka medycznego przeznaczony dla tłumaczy oraz osób pracujących lub przygotowujących się do pracy we francuskojęzycznym środowisku medycznym.

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji ustnych w zakresie typowych sytuacji komunikacyjnych oraz pogłębianie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu nauk medycznych. Oprócz ćwiczeń poświęconych leksyce języka medycznego kurs obejmuje także ćwiczenia gramatyczne w zakresie struktur gramatycznych najczęściej używanych w komunikacji medycznej ustnej i pisemnej.

Kurs medyczny został podzielony na 3 moduły, w sumie 60 godzin dydaktycznych. Można uczestniczyć we wszystkich częściach szkolenia lub pojedynczo. Jednak aby wziąć udział w ostatnim kursie z cyklu (moduł 3), należy wcześniej zrealizować poprzednie moduły (1 lub 2).

 

Zakres tematyczny kursu:

- wywiad z pacjentem

- badanie pacjenta

- symptomy choroby

- zalecenia udzielane pacjentowi oraz sposoby dawkowania przepisywanych leków

- rodzaje leków

- jednostki chorobowe

- rodzaje badań oraz analiza wyników badań

- patologie

- USG, radiologia, tomografia

- kardiologia, gastrologia, urologia, etc. 

- rodzaje interwencji chirurgicznych.

 

Materiał dydaktyczny: prezentacje teoretyczne, tabele i glosariusze pomagające w przyswojeniu słownictwa, skróty i skrótowce używane w medycynie, dokumenty autentyczne, ćwiczenia leksykalne, tłumaczeniowe, gramatyczne, ustne ćwiczenia komunikacyjne.

 

 

Korzyści dla uczestników

Dzięki temu szkoleniu zyskasz lekkość i naturalność w posługiwaniu się specjalistycznym słownictwem z języka francuskiego medycznego.

Jest ono przydatne dla usprawnienia pracy wszystkich tłumaczy specjalizujących się w dokumentacji medycznej!

Grupy staramy się dzielić w zależnosci od profilu uczestników. Zdajemy sobie sprawdę, że przedstawiciele zawodów medycznych mają inne potrzeby niż tłumacze! 

 

Zobacz, co inni sądzą o naszych kursach!

Realizowane kursy specjalistyczne są zawsze bardzo dobrze przygotowane, zarówno te roczne lub semestralne kursy ogólne, jak i te krótsze kursy skupione na konkretnej dziedzinie prawa lub gospodarki. Formuła zajęć jest bardzo zróżnicowana i obejmuje ćwiczenia na autentycznych i aktualnych dokumentach i aktach prawnych. Zajęcia odbywają się w niezwykle sympatycznej atmosferze pozwalającej na swobodne rozstrzyganie wątpliwości związanych z występującymi w codziennej pracy dylematami tłumaczeniowymi i językowymi. - Radosław Wiśniewski, adwokat

PROWADZĄCY

Dorota Bruś

Tłumaczka z języka francuskiego, pedagog, trener biznesu

Poszukujesz szkolenia dla swojej fimy?

Opowiedz nam o swoich potrzebach!

Sprawdź pozostałe szkolenia językowe
lub wypełnij formularz i prześlij na adres ccifp@ccifp.pl

Pozostałe szkolenia Pobierz formularz
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!