Inwestycje francuskie w Polsce

Jubileuszowe raporty nt. inwestycji francuskich w Polsce

25 lat polsko-francuskiego partnerstwa

Inwestycje francuskie w Polsce - Raport CCIFP i KPMG

Francja jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Jak wynika z raportu KPMG i Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zdecydowana większość firm francuskich ocenia pozytywnie lub bardzo pozytywnie atrakcyjność inwestycyjną Polski, a ponad 70 proc. przebadanych firm planuje w ciągu najbliższych trzech lat zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych. Na polskim rynku obecnych jest blisko 1 100 firm znad Sekwany, które wg szacunków zatrudniają blisko 200 tys. pracowników. Francja jest także istotnym partnerem handlowym Polski – zajmuje 4. miejsce wśród odbiorców produktów eksportowanych z Polski. Wśród największych wyzwań francuskie firmy działające nad Wisłą wskazują rosnące koszty pracy i często zmieniające się przepisy.

Francuskie firmy chętnie inwestują nad Wisłą

Jak wynika z raportu KPMG i CCIFP Francja jest 3. największym inwestorem w Polsce (wg państwa siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej) – łączna wartość francuskich inwestycji w Polsce wyniosła 81 mld zł na koniec 2017 r.

Znaczna część dochodu francuskich przedsiębiorstw obecnych w Polsce jest reinwestowana w kraju. W 2017 r. poziom reinwestycji osiągnął rekordową wartość 3,6 mld zł, co stanowiło aż 48 proc. całkowitego dochodu francuskich inwestorów tego roku.

Co czwarta firma z Francji zainwestowała w Polsce co najmniej 1 mln dolarów. Przedsiębiorstwa francuskie najwięcej inwestują w obszarze handlu i w przemyśle – blisko jedna na cztery średnie i duże firmy francuskie w Polsce działa w sektorze handlu, a 23 proc. w przemyśle. Sieci handlowe z Francji są jednymi z największych graczy w sektorze, a przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej od lat inwestują w zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce – mówi Bogusław Kowal, Dyrektor, Szef French Desk w KPMG w Polsce.

Francja 4. największym odbiorcą towarów eksportowanych z Polski

Francja jest jednym z głównych odbiorców towarów eksportowanych z Polski, a wartość eksportu systematycznie rośnie. Znaczenie współpracy handlowej między Polską a Francją dobrze obrazuje fakt, że udział wartości eksportu do Francji stanowi już 2,5 proc. PKB Polski.

Wiele firm z Polski z powodzeniem prowadzi biznes nad Sekwaną. Skumulowana wartość kapitału polskich inwestycji we Francji wyniosła 2,1 mld zł w 2017 r. Największy udział w łącznych przychodach generowanych przez polskie firmy działające we Francji miały firmy z sektora przemysłowego.

Od przeszło ćwierć wieku francuskie i polskie firmy zacieśniają współpracę biznesową, budując coraz trwalsze relacje zarówno gospodarcze, jak i społeczne. W obliczu skokowego wręcz postępu technologicznego i licznych zmian społecznych, przedsiębiorcy obu krajów idą ramię w ramię, wspólnie stawiając czoła wyzwaniom współczesnej europejskiej gospodarki. Obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest doskonałą okazją ku temu, aby ukazać, jak te bilateralne działania przedsiębiorców usprawniły na przestrzeni lat rozwój lokalnego rynku, wspierając gospodarczy rozwój obu krajów. Minione ćwierć wieku dowodzi, że współpraca się opłaca. Jestem przekonany, że kontynuacja wspólnie podejmowanych projektów inwestycyjnych przez francuskie i polskie firmy będzie przynosić dalsze korzyści, zarówno dla konsumentów, jak również dla całej gospodarki, także w wymiarze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – mówi Jean-François Fallacher, Prezes CCIFP i Prezes Zarządu Orange Polska. 

Firmy francuskie planują zwiększać nakłady inwestycyjne w Polsce

Aż 75 proc. ankietowanych firm ocenia pozytywnie lub bardzo pozytywnie atrakcyjność inwestycyjną Polski. Prawie połowa badanych firm przewiduje, że w ciągu następnych 3 lat atrakcyjność inwestycyjna Polski pozostanie na niezmienionym, wysokim poziomie. Francuskie firmy, które wzięły udział w badaniu KPMG i CCIFP mają bardzo dobre zdanie o polskich pracownikach – najbardziej pozytywne oceny dotyczą menedżerów i specjalistów.

W ciągu ostatnich 5 lat zdecydowana większość firm (73 proc.) zwiększyła wartość nakładów inwestycyjnych w Polsce. W przypadku 15 proc. badanych przedsiębiorstw wartość inwestycji zwiększyła się ponad dwukrotnie. Bardzo dobrą wiadomością dla polskiej gospodarki jest to, że 7 na 10 firm francuskich działających w kraju planuje zwiększać nakłady inwestycyjne w ciągu najbliższych 3 lat – mówi Bogusław Kowal, Dyrektor, Szef French Desk w KPMG w Polsce.

W ciągu ostatnich 5 lat francuskie firmy działające w Polsce najczęściej inwestowały w zwiększenie zatrudnienia (55 proc. wskazań), nowe biura lub oddziały (43 proc.) i nowe zakłady produkcyjne (20 proc.). Wg deklaracji przedsiębiorcy z Francji w perspektywie kolejnych 3 lat będą w dalszym ciągu inwestować przede wszystkim w otwieranie nowych biur i oddziałów oraz zakładów produkcyjnych. Blisko 70 proc. przedstawicieli francuskich firm, przewiduje wzrost nakładów inwestycyjnych w ciągu kolejnych 3 lat.

Nie bez znaczenia dla rozwoju polskiej gospodarki jest fakt, że blisko co piąta ankietowana firma francuska działająca w Polsce prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a 57 proc. zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne w tym obszarze w perspektywie 3 lat. Dodatkowo aż 70 proc. inwestorów z Francji prowadzi działalność CSR lub dobroczynną w Polsce. 

Zdaniem firm francuskich działających nad Wisłą, wyzwaniami, jakie przed nimi stoją w ciągu następnych 3 lat są przede wszystkim rosnące koszty pracy (42 proc.), zmieniające się przepisy (40 proc.), a także dostępność pracowników (35 proc.).

 

Współpraca z polskimi firmami

Firmy francuskie działające w Polsce cenią sobie współpracę z polskimi partnerami biznesowymi. 95 proc. francuskich przedsiębiorstw ma pozytywne lub bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z polskimi przedsiębiorstwami.

Także jakość produktów lub usług oferowanych przez polskie firmy jest doceniana przez francuskich przedsiębiorców (73 proc.). Zdaniem ankietowanych mocną stroną polskich partnerów biznesowych jest łatwość i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, a także duże doświadczenie i korzystny czas dostawy.

Razem naprzeciw wyzwaniom jutra

Analiza sektorowa z okazji 25-lecia CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) opublikowała raport podsumowujący wkład francuskich firm w rozwój wybranych sektorów polskiej gospodarki z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia istnienia Izby.

Od przeszło ćwierć wieku francuskie firmy wspierają rozwój gospodarczy Polski uczestnicząc w budowie polskich miast, łącząc ze sobą ich mieszkańców oraz scalając lokalne społeczności. W obliczu skokowego wręcz postępu technologicznego i licznych zmian społecznych pomagają polskiemu społeczeństwu iść naprzód w globalnym świecie wspierając polskie przedsiębiorstwa i wnosząc swój unikatowy savoir-faire do polskiej gospodarki.

„Pierwsze firmy z francuskim kapitałem zaczęły pojawiać się na polskim rynku wraz z początkiem transformacji i w większości nadal są obecne w naszym kraju, co pokazuje, że od początku stawiały na długofalowe relacje. Rozwój aktywności w Polsce rozpoczynały często od podstaw, aby z czasem stać się trwałym ogniwem łańcucha wartości polskiej gospodarki – tu reinwestują zyski (ponad 3,6 mld PLN w 2017 roku*), zatrudniają ponad 200.000 osób i współpracują z lokalnymi dostawcami i partnerami”, przekonuje Monika Constant, dyrektor generalna CCIFP.

Obecnie Francja jest jednym z trzech największych inwestorów zagranicznych w Polsce z kapitałem przekraczającym 80 mld PLN i ponad 200 tys. bezpośrednich miejsc pracy. Inwestycje te przez lata prowadzone były równolegle w niemal wszystkich gałęziach gospodarki.

Francuskie przedsiębiorstwa działające w Polsce reprezentują przede wszystkim dwa sektory: handel oraz przemysł. Ważnym obszarem działalności firm z francuskim kapitałem są także usługi finansowe. Co czwarta francuska firma zainwestowała w Polsce co najmniej 1 mln dolarów*.

„Dzisiejsze realia społeczne i gospodarcze znacznie różnią się od tych sprzed 25 lat. Przed polskim społeczeństwem stoi szereg nowych wyzwań, jak postępująca urbanizacja czy błyskawiczny rozwój nowych technologii. Jak francuskie firmy przygotowują siebie i nas na nadchodzącą przyszłość? Jak dostosowują się do bardziej zurbanizowanego i cyfrowego świata i jakie są kluczowe wyzwania, które stawia przed nimi gospodarcza przyszłość? Jakie w tym kontekście szanse stwarza efektywna międzynarodowa współpraca biznesowa i jak nasze społeczeństwo może na tym zyskać? Jubileusz 25-lecia Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest bez wątpienia doskonałą okazją ku temu, by dotychczasowe rezultaty podjętych wspólnie z naszymi francuskimi partnerami działań pokazać w jak najbardziej pozytywnym świetle. Zachęcam do lektury publikacji” – dodaje Monika Constant.

 

* : dane pochodzą ze wspólnego raportu CCIFP i KPMG podsumowującego 25 lat inwestycji francuskich w Polsce „25 lat polsko-francuskiego partnerstwa”

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!