Inwestycje francuskie w Polsce

Jubileuszowe raporty nt. inwestycji francuskich w Polsce

25 lat polsko-francuskiego partnerstwa - Inwestycje francuskie w Polsce - Raport CCIFP i KPMG

Francja jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Jak wynika z raportu KPMG i Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zdecydowana większość firm francuskich ocenia pozytywnie lub bardzo pozytywnie atrakcyjność inwestycyjną Polski, a ponad 70 proc. przebadanych firm planuje w ciągu najbliższych trzech lat zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych. Na polskim rynku obecnych jest blisko 1 100 firm znad Sekwany, które wg szacunków zatrudniają blisko 200 tys. pracowników. Francja jest także istotnym partnerem handlowym Polski – zajmuje 4. miejsce wśród odbiorców produktów eksportowanych z Polski. Wśród największych wyzwań francuskie firmy działające nad Wisłą wskazują rosnące koszty pracy i często zmieniające się przepisy.
 

ZOBACZ CAŁY RAPORT

Razem naprzeciw wyzwaniom jutra - Analiza sektorowa z okazji 25-lecia CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) opublikowała raport podsumowujący wkład francuskich firm w rozwój wybranych sektorów polskiej gospodarki z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia istnienia Izby.

Od przeszło ćwierć wieku francuskie firmy wspierają rozwój gospodarczy Polski uczestnicząc w budowie polskich miast, łącząc ze sobą ich mieszkańców oraz scalając lokalne społeczności. W obliczu skokowego wręcz postępu technologicznego i licznych zmian społecznych pomagają polskiemu społeczeństwu iść naprzód w globalnym świecie wspierając polskie przedsiębiorstwa i wnosząc swój unikatowy savoir-faire do polskiej gospodarki.


ZOBACZ CAŁY RAPORT

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!