Aktualności firm stowarzyszonych

Zwycięzcy polskiej edycji Global Legal Hackathonu

<p style="text-align: justify;">W niedzielny wieczór w Warszawie skończyła się polska edycja pierwszego na świecie Global Legal Hackathonu. Wydarzenie odbyło się równolegle w 40 miastach na świecie. Dwanaście interdyscyplinarnych zespołów, które uformowały się w piątek, dotarło w komplecie do mety. Nasza kancelaria była jednym z trzech lokalnych organizatorów wydarzenia.</p>

>

Na podium stanęły trzy zespoły.

Najwyżej oceniona została aplikacja „PomagaMy”, ułatwiaj?ca kobietom doświadczaj?cym przemocy domowej dostęp do  bezpłatnej pomocy prawnej.

Drugie miejsce zajęła aplikacja „Prawnik pierwszego kontaktu”, pomagaj?ca szybko rozpoznać charakter i  przeznaczenie otrzymanego pisma (np. z  s?du, od  komornika). Aplikacja analizuje przesłany skan pisma i  wyświetla poradę – np. wskazuje kwotę i  tytuł należności, terminy i  niezbędne działania. Potrafi także zasygnalizować, że wierzytelność może być przedawniona. Po takim wstępnym rozpoznaniu użytkownik bezpośrednio z  poziomu aplikacji może skontaktować się z  prawnikiem – specjalist? z  konkretnej dziedziny.

Trzecie miejsce przyznano aplikacji „What to do?” skierowanej do  młodych prawników i  aplikantów. Aplikacja działa na  zasadzie tworzonych i  ocenianych społecznościowo „paczek z  doświadczeniem”,   z  których młody prawnik może korzystać, a  potem dodawać własne. Jury doceniło potencjał dla innych branży, np. lekarzy, gdzie potrzebna jest szybko dostępna wiedza z  wielu różnych specjalności. Członkami tego zespołu byli  Lena Marcinoska  i  Jarosław Karlikowski.

Jury wyróżniło także dwa inne projekty. Pierwszy z  nich automatyzuje proces tłumaczenia długich i  skomplikowanych dokumentów na  język zrozumiały dla ludzi bez wykształcenia prawniczego za pomoc? technik grupowania i  przewidywania słów kluczowych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego („machine learning”) oraz przetwarzania języka naturalnego („NLP”).

Drugim wyróżnionym projektem była aplikacja BlockNerd umożliwiaj?ca przesyłanie plików do  klientów bez ryzyka ich utraty b?dź wycieku. Rozwi?zanie umożliwia szyfrowanie pliku, określenie daty i  godziny jego odbioru oraz weryfikację, czy dokładnie ten sam plik został wysłany i  odebrany.

W skład każdego zespołu wchodzili prawnicy, programiści, analitycy biznesowi i  specjaliści UX.   Uczestnicy opracowywali prototypy rozwi?zań wykorzystuj?cych blockchain, uczenie maszynowe, big data, automatyzację procesów, przetwarzanie języka naturalnego, chatboty itd.

Gospodarzami wydarzenia w  Polsce byli Wolters Kluwer, kancelaria Wardyński i  Wspólnicy oraz Koalicja na  rzecz Polskich Innowacji. Wśród partnerów byli Fundacja LegalTech Polska, Fundacja e-Państwo, Koduj dla Polski, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA i  HubHub. Sponsorem była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin