Zwycięstwo E. Macrona wsparciem dla kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2083 (umocnienie złotego o 0,5%).</p>

>

Od poniedziałku do środy – przy obniżonej aktywności ze strony inwestorów krajowych – złoty znajdował się w trendzie aprecjacyjnym. Umocnienie złotego wspierały dobre wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie. W efekcie, w środę kurs EURPLN znalazł się przejściowo poniżej granicy 4,20. Następnie mieliśmy do czynienia z korekt? zwi?zana z realizacj? zysków. W kierunku osłabienia polskiej waluty oddziaływał również komunikat po środowym posiedzeniu FOMC, który w ocenie rynków wskazał na zwiększone prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu w czerwcu. W pi?tek, pomimo lepszych od konsensusu danych z rynku pracy w USA, mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego.

Uważamy, że wyniki wyborów prezydenckich we Francji wskazuj?ce na zwycięstwo E. Macrona będ? miały umiarkowanie pozytywny wpływ na kurs złotego. Dane z USA (sprzedaż detaliczna oraz indeks Uniwersytetu Michigan) będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiej waluty. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? najprawdopodobniej miały również krajowe dane o inflacji. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!