Znajdź niszę rynkową dla swojego przedsiębiorstwa

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;">Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych "Przygotowanie i Zarządzanie Projektami PPP" prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.</span></span></p>

>

Współpraca z partnerami publicznymi przy świadczeniu usług publicznych w ramach PPP w wielu wypadkach oznacza, że zdobywasz rynek na wiele lat i  wyprzedzasz konkurencję. Jest to zatem ogromna szansa, szczególnie w szybko zmieniaj?cym się otoczeniu. Trzeba jedynie się odważyć, zrozumieć PPP i odnaleźć swoj? niszę rynkow?....

Zapraszamy do SGH, gdzie pokażemy Ci, jak zdywersyfikować portfel projektów i skutecznie negocjować umowy partnerskie.

Program studiów ma wymiar przede wszystkim praktyczny, Słuchacze w zespołach, przy znacz?cym wsparciu wykładowców, opracowuj? projekt inwestycji PPP. Pozwala to na głębokie zrozumienie specyfiki takich projektów, ich aspektów podatkowych, prawnych i organizacyjnych.

W ramach studiów powstały już między innymi projekty: mariny, kolumbarium, sieci przedszkoli, parkingów podziemnych, szpitali i bezpiecznych kładek przy drogach ekspresowych, a Absolwenci pracuj? przy kolejnych polskich projektach partnerskich.

Zostały ostatnie wolne miejsca w tej edycji studiów, pocz?tek zajęć: luty 2017. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji dostępne na stronie:

oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/projekty-partnerstwo-publiczno-prywatne/Strony/default.aspx

Zapisy online: podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSPIZPPPP

Organizator Studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Miasta Innowacyjnego

ul. Madalińskiego 6/8
Budynek "M", pokój 116
02-554 Warszawa  

Kierownik studiów: dr Katarzyna Sobiech-Grabka
e-mail: katarzyna.sobiech@sgh.waw.pl
tel. 0 792 930 379

Sekretarz studiów: mgr Paweł Nowakowski
e-mail: d12n2924@doktorant.sgh.waw.pl
tel. 600 926 496

PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PPP >>>

Do pobrania

Download 4P.pdf  (PDF • 73 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!