Aktualności firm stowarzyszonych

Zmiany w strukturze polskiego oddziału Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Odpowiadając na potrzeby swoich klientów międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield dokonała zmian w strukturze organizacyjnej firmy łącząc dział doradztwa i analiz rynkowych z działem wycen i doradztwa. Nowa struktura pozwoli na efektywniejsze świadczenie nowoczesnych usług doradczych na dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Skład zespołu odpowiadającego za doradztwo i analizy rynkowe tworzą nowo zatrudnieni pracownicy, w tym Małgorzata Dziubińska, Krystyna Waszak oraz Jan Szulborski.</p>

>

Małgorzata doł?czyła do działu doradztwa i analiz rynkowych Cushman & Wakefield jako Associate Director. Wcześniej, od 2002 roku, pracowała dla niemieckiej firmy GENI. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie w branży nieruchomości handlowych. Zajmowała się przeprowadzaniem analiz potencjału nieruchomości, planowaniem ekspansji i rozwoju, a także przygotowywaniem strategii dotycz?cych formatów handlowych oraz profili klientów. Małgorzata jest absolwentk? Wydziału Ekonomii na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarz?dzania Nieruchomościami.

Krystyna doł?czyła do działu doradztwa i analiz rynkowych Cushman & Wakefield jako Konsultant.   Wcześniej pracowała w dziale doradztwa i badań rynku firmy CBRE, gdzie była odpowiedzialna za przygotowywanie analiz rynku powierzchni handlowych, a także raportów doradczych dla funduszy, inwestorów oraz deweloperów. Krystyna jest absolwentk? Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obecnie przygotowuje pracę doktorsk? o tematyce, zwi?zanej z rynkiem centrów handlowych w Polsce.

Jan od ponad czterech lat pracuje w branży nieruchomości komercyjnych. Przed doł?czeniem do Cushman & Wakefield pracował, jako konsultant w dziale badań i doradztwa CBRE, gdzie był odpowiedzialny za doradztwo w zakresie analiz rynku powierzchni biurowych, studiów optymalnego zagospodarowania nieruchomości, studiów wykonalności czy analiz lokalizacji. Jan jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarz?dzania oraz Politechniki Warszawskiej na wydziale Geodezji i Kartografii. W Cushman & Wakefield doł?czył do działu Doradztwa i Analiz Rynkowych na stanowisku konsultanta.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19