Aktualności firm stowarzyszonych

Zmiany w dziale marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu PwC w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Firma PwC poinformowała, że od 1 lipca 2014 r. nowym szefem działu Marketingu i Rozwoju Biznesu zostaje Ewelina Niewińska, natomiast Jakub Kurasz będzie Liderem ds. Komunikacji. Paweł Bochniarz po 4. latach przewodzenia zespołowi MCBD (Marketing, Communications and Business Development) przechodzi do działu Doradztwa Biznesowego PwC i będzie odpowiadał za obszar innowacji - Innovation Advisory.</strong></p>

>

Ewelina Niewińska   jako szef działu Marketingu i Rozwoju Biznesu będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań zwiększaj?cych aktywność biznesow? i obecność PwC na rynku. Ewelina jest zwi?zana z PwC już od 3 lat,   w ostatnim czasie kierowała zespołem Rozwoju Biznesu. Ewelina posiada 13-letnie doświadczenie na rynku usług finansowych zdobyte podczas pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Przed doł?czeniem do PwC pracowała w Grant Thornton Fr?ckowiak Sp.   z o.o., wcześniej HLB Fr?ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Jest absolwentk? Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Jakub Kurasz   zostaje Liderem ds. Komunikacji odpowiedzialnym za działania z udziałem medióww celu wzmocnienia wizerunku marki PwC w mediach.Będzie się zajmował też doradzaniem naszym klientom w budowaniu strategii komunikacji. Jakub wcześniej był dyrektorem ds. rozwoju w Roland Berger Strategy Consultants, redaktorem naczelnym „Gazety Giełdy Parkiet” i zastępc? redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Współtworzył dział biznesowy „Gazety Prawnej” oraz pracował w międzynarodowej agencji informacyjnej Reuters. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na  Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.


Paweł Bochniarz po 4. latach przewodzenia zespołem MCBD zdecydował swoj? dalsz? ścieżkę zawodow? kontynuować w ramach działu Doradztwa Biznesowego PwC (Advisory). Od 1 lipca 2014 r. odpowiada za sprzedaż i dostarczanie usług PwC zwi?zanych z rozwojem i transferem nowych technologii oraz komercjalizacj? wynalazków (Innovation Advisory). Paweł posiada niemal 20-letnie doświadczenie na rynku konsultingowym. Zajmował się doradztwem na rzecz firm z sektora prywatnego i państwowego w obszarze organizacji i zarz?dzania kapitałem ludzkim. W latach 2008-2010 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, a także brał udział w  przygotowaniu raportów "Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe" oraz „Kapitał Intelektualny Polski”.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP