Aktualności firm stowarzyszonych

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu w polskich spółkach Grupy Faurecia

<p style="text-align: justify;">Informujemy, że 18 lipca 2013r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu w polskich spółkach Grupy Faurecia. Obecnie funkcje tę pełni Magdalena Wojtasiak, będąc nadal równocześnie Dyrektorem Zasobów Ludzkich na Polskę.</p>

>

Magdalena Wojtasiak jest Prezesem Zarz?du w spółkach: Faurecia Automotive Polska S.A. w Grójcu, Faurecia Wałbrzych S.A., Faurecia Gorzów S.A., Faurecia Legnica S.A., Faurecia Grójec R&D Center S.A.

Zastapiła na stanowisku Prezesa Zarz?du Krzysztofa Muskałę, który został mianowany 3 czerwca 2013 r. na stanowisko Dyrektora Finansowego Grupy Faurecia w Chinach.

Magdalena Wojtasiak urodziła się 4 września1975 roku w Łodzi.

Jest absolwentk? wydziału filologii francuskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Ukończyła także Studium Zarz?dzania w Łodzi.

Pracę w Faurecii rozpoczęła 1 czerwca 1998 roku, pocz?tkowo na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, a następnie na stanowisku Kierownika Działu Płac w Faurecii w Grójcu.

W lutym 2006 roku objęła funkcję Compensation and Benefits/HRIS Poland Managera i Kierownika Zasobów Ludzkich dla Działów Centralnych.

W lipcu 2009 roku została mianowana Dyrektorem Zasobów Ludzkich Grupy Faurecia na Polskę oraz członkiem zarz?dów spółek Grupy Faurecia w Polsce.

(W Faurecii Gorzów i w Faurecii Legnica jako prokurent).

Od 18 lipca 2013 roku Magdalena Wojtasiak pełni funkcję Prezesa Zarz?du

w spółkach:

- Faurecia Automotive Polska S.A. w Grójcu,

- Faurecia Wałbrzych S.A.,

- Faurecia Gorzów S.A.,

- Faurecia Legnica S.A.

- Faurecia Grójec R&D Center S.A.

Oprócz stanowiska Prezesa Zarz?du wszystkich polskich spółek Grupy Faurecia, Magdalena Wojtasiak jest Dyrektorem Zasobów Ludzkich Grupy Faurecia na Polskę.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19