Złoty silnie traci na wartości ze względu na epidemię COVID-19

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5198 (osłabienie złotego o 3,2%). W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa. Coraz większe obawy inwestorów dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie oddziaływały w kierunku dalszego spadku popytu na ryzykowne aktywa i osłabienia złotego. W piątek doszło do nieznacznej korekty. Ogłoszone w ubiegłym tygodniu przez RPP decyzje o łagodzeniu polityki pieniężnej, a także liczne krajowe dane nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

Ze względu na naturę ubiegłotygodniowego osłabienia złotego związaną ze spadkiem popytu na ryzykowne aktywa złoty tracił na wartości również względem innych głównych walut: dolara amerykańskiego (o 7,1%), franka szwajcarskiego (o 3,8%) oraz funta brytyjskiego (o 2,2%). Kurs CHFPLN przekroczył 4,37 osiągając najwyższy poziom od 15 stycznia 2015 r., czyli tzw. czarnego czwartku, kiedy to SNB nieoczekiwanie uwolnił kurs franka względem euro. W ubiegłym tygodniu obserwowane było również osłabienie euro względem dolara, któremu sprzyjało ogłoszone przez EBC silne łagodzenie polityki pieniężnej (patrz powyżej).

Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z epidemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii. Istotne dla rynku mogą być także zaplanowane na wtorek publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. W przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz dane mogą przyczynić się do dalszego osłabienia złotego. Uważamy, że brak porozumienia w Kongresie w sprawie pakietu stymulującego amerykańską gospodarkę będzie negatywny dla nastrojów rynkowych, a tym samym będzie oddziaływał w kierunku wzrostu kursu EURPLN. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych z USA (PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek walutowy. Czynnikiem ryzyka w górę dla kursu EURPLN może być również wprowadzenie opisanych wyżej propozycji UOKiK dotyczącej rocznego moratorium na spłatę kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Piątkowa aktualizacja polskiego rynku przez agencję Fitch zostanie ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, stąd jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!