Analizy i badania

Zgodnie z finalnymi danymi inflacja CPI w Polsce zwiększyła się we wrześniu do -0,5% r/r wobec -0,8% w sierpniu

<p style="text-align: justify;">Wzrost inflacji wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki cen paliw oraz nośników energii, które podwyższyły inflację łącznie o 0,5 pp. W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe”, który obniżył inflację o 0,2 pp.</p>

>

Zmniejszenie dynamiki cen żywności wynikało w znacznym stopniu z efektów wysokiej bazy sprzed roku, zwi?zanych z ubiegłoroczn? susz?, widocznych szczególnie w przypadku cen warzyw (por. MAKROpuls z 11.10.2016). Inflacja bazowa we wrześniu nie zmieniła się w stosunku do sierpnia i wyniosła -0,4% r/r. Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r., a w całym 2016 r. inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP