Aktualności firm stowarzyszonych

Zbuduj swoje konto z BNP Paribas Bankiem

<p style="text-align: justify;">Klienci BNP Paribas Banku Polska mogą samodzielnie konstruować swoje konto osobiste. Dzięki nowej ofercie Konta Dobrze Dobranego do podstawowego bezpłatnego rachunku i bezpłatnej karty debetowej oraz systemu bankowości internetowej i mobilnej Pl@net, klient może dobierać dodatkowe produkty, zgodnie z własnymi potrzebami. Wśród 7 opcji do wyboru jest między innymi Money-back, kredyt w ROR bez odsetek, konto oszczędnościowe czy pakiet assistance.</p>

>

Konto Dobrze Dobrane to produkt opracowany w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez klientów. – Jak pokazuje badanie przeprowadzone na nasze zlecenie jesieni? 2013 roku przez Ipsos, konsumenci chc? sami podejmować decyzje dotycz?ce produktów finansowych – mówi Piotr D?browski, dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty dla Klienta Indywidualnego w BNP Paribas Banku. – Zamiast gotowych pakietów, wol? samodzielnie dobrać elementy oferty według własnych potrzeb. Dlatego w Koncie Dobrze Dobranym dajemy klientowi swobodę wyboru – dodaje Piotr D?browski.

W przypadku rachunku osobistego, dla klientów najważniejsze s? niskie opłaty za prowadzenie konta i za przelewy przez internet, a także dostęp do bankowości internetowej i wygoda płacenia kart?.– Konto Dobrze Dobrane oferuje aż 7 opcjonalnych produktów, które można elastycznie aktywować, w zależności od tego, jak korzystamy z rachunku osobistego i jakie cechy konta s? dla nas najważniejsze – wyjaśnia Piotr D?browski. – Wśród nich znajduj? się te najczęściej wybierane, jak Money-back czy jak i te przeznaczone dla bardziej wymagaj?cych klientów, np. Złota Karta Debetowa – podkreśla ekspert BNP Paribas.

Podstaw? Konta Dobrze Dobranego jest rachunek osobisty bez opłat za prowadzenie przy miesięcznych wpływach od 1000 zł oraz karta debetowa za 0 zł, jeśli miesięczna suma transakcji wyniesie co najmniej 200 zł. Przelewy krajowe przez Internet s? bezpłatne. Bezpłatne s? również wszystkie wypłaty z bankomatów BNP Paribas Banku w Polsce oraz 4 pierwsze wypłaty w miesi?cu z innych bankomatów w Polsce. Dodatkowe opcje można dobierać indywidualnie, między innymi program Money-back, dzięki któremu klient otrzyma zwrot aż 2 proc. wydatków kart? debetow? za zakupy w jednej z trzech kategorii zakupów: Rozrywka, Dom i ogród lub Zdrowie i uroda.

Ponadto dla potrzebuj?cych szybkiej gotówki dostępny jest kredyt w ROR do kwoty 5000 zł bez odsetek, przy opłacie 20 zł miesięcznie, a dla bardziej wymagaj?cych – Złota Karta Debetowa MasterCard i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie za 0 zł.

Oszczędnym bank umożliwia skorzystanie z bezpłatnego Konta Dobrze Oszczędnościowego z oprocentowaniem na poziome 3,5 proc. do 50 tys. zł., z gwarancj? utrzymania oprocentowania przez 3 miesi?ce oraz bezpłatnymi wszystkimi przelewami z kont oszczędnościowych na konto osobiste.

– Wiemy jak cenna jest szybka i fachowa pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach życia codziennego. W zwi?zku z tym przygotowaliśmy pakiety Szybka Pomoc: Zdrowie, Dom oraz Dziecko – mówi Piotr D?browski o kolejnych elementach konta. W ramach tych produktów klienci uzyskaj? m.in.: pomoc medyczn?, transport w trakcie przeprowadzki, usługi specjalisty w przypadku awarii sprzętu domowego oraz odszkodowanie w razie nieprzewidzianych wypadków, takich jak zalanie mieszkania czy szkody wyrz?dzone przez dzieci. Dla osób często podróżuj?cych bank przygotował także „Bezpieczn? Podróż”, czyli wygodn? ochronę ubezpieczeniow? w trakcie podróży zagranicznych. Partnerem ubezpieczeniowym i assistance banku jest firma Europ Assistance.

Konto Dobrze Dobrane dostępne jest we wszystkich 224 placówkach banku na terenie całego kraju. Dodatkowe usługi aktywować można przy otwieraniu rachunku lub w dowolnym momencie przy pomocy doradcy w oddziale lub telefonicznie.

***

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w prawie 80 krajach, w tym 145 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin