Zarządzanie ryzykiem dostępności zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19

W obecnej sytuacji związanej pandemią COVID-19 niezwykle ważnym elementem staje się odpowiednie zarządzanie zespołami i pracownikami. Środki podjęte przez krajowe władze oraz skierowanie dużej liczby pracowników do pracy zdalnej wiążą się z koniecznością podejmowania decyzji zarządczych, które wymagają uwzględnienia kluczowych implikacji z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Przeprowadzamy warsztaty strategiczne w celu identyfikacji obecnego stanu gotowości organizacji na ryzyka związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w nowym środowisku pracy i sytuacji rynkowej. Pozwala to na identyfikację kluczowych działań i projektów wymagających realizacji.

W ramach naszej współpracy wdrażamy działania związane  m.in. z następującymi wyzwaniami firm:

  • Określenie zasobów przedsiębiorstwa – poziom ich wykorzystania, w tym identyfikacji kluczowych ról w organizacji
  • Znalezienie odpowiedniego modelu zarządzania zasobami ludzkimi odpowiadający na obecne wyzwania rynkowe i konieczność zarządzania zmianą (tzw. Agile Target Operational Model)
  • Wdrożenie rozwiązań technologiczne wspierających pracę zdalną, które odpowiadają charakterystyce organizacji
  • Przegląd możliwych sposobów optymalizacji kosztów osobowych, w tym automatyzacji lub robotyzacji wybranych zadań i procesów
  • Zarządzanie employee experience w nowym otoczeniu w perspektywie krótko- i średniookresowej
  • Usprawnienie i dostosowanie istniejących procedur oraz instrukcji do obecnej sytuacji i środowiska pracy

WIĘCEJ INFORMACJI: https://kpmgspot.pl/produkt/zarzadzanie-ryzykiem-dostepnosci-zasobow-ludzkich-w-czasach-pandemii-covid-19/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19