COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Zarządzanie kapitałem w czasach niepewności

Światowa gospodarka przygotowuje się na spowolnienie spowodowane epidemią wirusa COVID-19. W warunkach niepewności, firmy i rządy podejmują bezprecedensowe kroki by zapewnić ochronę swoim pracownikom i obywatelom. Obecnie ciężko jest oszacować, jak długo zaistniała sytuacja będzie trwała i jaki będzie jej końcowy efekt. W takich warunkach efektywne zarządzanie kapitałem pracującym ma istotne znaczenie dla podtrzymania operacji biznesowych. Kluczowe stają się zarówno optymalizacja wykorzystania zasobów, jak i bardziej agresywna, dedykowana strategia.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19