Zarząd Exact Systems sfinalizował transakcję wykupu managerskiego

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kancelaria prawna Crido Legal doradzała zarządowi Exact Systems - Pawłowi Gosowi (Prezesowi Zarządu) i Lesławowi Walaszczykowi (Wiceprezesowi Zarządu) przy wykupie managerskim Exact Systems od Work Service S.A. Łączna kwota sprzedaży to 139,76 mln zł, a wliczając w to odbywającą się w ramach transakcji sprzedaż udziałów w Exact Systems GmbH łączna wartość transakcji opiewa na 155,26 mln zł.</span></p>

>

Wykup został dokonany wspólnie z funduszami współzarz?dzanymi przez CVI Dom Maklerski. Exact Systems to lider rynku kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem był Work Service.

Jako założyciele od pocz?tku tworzyliśmy historię Exact Systems. Wiemy jak ogromny potencjał ma firma, a teraz otwieraj? się przed nami nowe możliwości dalszego rozwoju. Chcemy je w pełni wykorzystać i liczymy na dalszy dynamiczny wzrost spółki – zarówno organiczny jak i poprzez akwizycje – mówi Lesław Walaszczyk, Wiceprezes Zarz?du Grupy Kapitałowej Exact Systems.

Ze strony Crido Legal zespołem prowadz?cym transakcję zarz?dzał partner Mateusz Rogoziński, przy wsparciu Magdaleny Purol oraz Mateusza Walczaka. Doradc? Work Service była kancelaria Noerr zaś doradc? CVI była kancelaria Gessel.

Transakcja wykupu managerskiego Exact Systems była jedn? z największych w historii polskiego rynku M&A transakcji MBO. Cieszymy się, że moglibyśmy wspomagać Zarz?d w toku całego procesu i w tym kluczowym dla dalszego rozwoju spółki momencie– komentuje Mateusz Rogoziński, Partner w kancelarii Crido Legal.

***  

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!