Zaproszenie na seminarium "Śniadanie z RODO"

<p style="text-align: justify;">RM Legal, Fit Recruitment, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, oraz Włoska Izba Handolowo-Przemysłowa w Polsce serdecznie zapraszają na Śniadanie z RODO</p>

>

Warszawa: 10 Października (po polsku), 11 Października (po angielsku),
9.30
- 11.30 w Restauracji Why Thai, ul. Wiejska 13

Wrocław: 17 Października (po polsku), 18 Października (po angielsku),
9.30
- 11.30 w Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20

Śniadanie z RODO to nieszablonowa formuła spotkania, na którym specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych w niezobowi?zuj?cej atmosferze przedstawi? Państwu podstawowe zagadnienia zwi?zane z funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych w Państwa firmie. Spotkanie pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na nurtuj?ce Państwa pytania oraz wymianę doświadczeń pozostałymi uczestnikami.  

RODO – Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych.  

Agenda Śniadania z RODO:

1. ABC ochrony danych osobowych:

 • Dlaczego teraz?
 • Podstawowe pojęcia  

2. RODO – nowy reżim ochrony danych osobowych:

 • Główne zasady
 • Co nowego?  

3. Więcej wiedzy: przykłady rozwi?zań wprowadzonych przez RODO:

 • Różnicowanie obowi?zków
 • Dane biometryczne
 • Profilowanie
 • „Prawo do bycia zapomnianym”

4. Co oznacza RODO w praktyce?

 • Więcej obowi?zków
 • Kontrole
 • Kary  

5. Jak dostosować Twoje przedsiębiorstwo do wymagań RODO?

 • Audyt wewnętrzny
 • Analiza ryzyka
 • Dokumentacja  

6. Analiza Przypadku/Dyskusja  

Prelegenci:

Michael J. Miasek, Radca Prawny, międzynarodowy ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, pracował jako szef praktyki ochrony danych osobowych w wiod?cej międzynarodowej kancelarii prawniczej, zdobywał doświadczenie w zagranicznych jurysdykcjach, w których ochrona danych osobowych jest od dawna kluczowym zagadnieniem, przewodził zespołom audytorów ochrony danych osobowych w szeregu dużych kanadyjskich spółek z sektora IT, finansowego oraz branży detalicznej, skutecznie wdrażał rozwi?zania w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów międzynarodowych.

Marek Plota, Radca Prawny, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, członek organów nadzorczych w spółkach z sektora finansowego, od 2013 r. prowadzi audyty oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych na gruncie polskiego prawa.  

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (ilość miejsc ograniczona): privacy@rmlegal.pl . W razie pytań, prosimy o kontakt z RM Legal: 71 716 5822

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!