Zaproszenie do udziału w Plebiscycie „As odpowiedzialnego Biznesu 2018”

<p style="text-align: justify;">Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Centrum PISOP oraz partnerów: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, GS1 oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. <strong>Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji prestiżowego Plebiscytu „As odpowiedzialnego Biznesu 2018”.</strong></p>

>

Jeśli bliskie s? Państwu działania:

  • rozwijaj?ce uczciwe praktyki rynkowe,
  • wspieraj?ce pracowników,
  • maj?ce na celu ochronę środowiska naturalnego,
  • kierowane do organizacji społecznych i społeczności lokalnej,

czyli po prostu wpisuj?ce się w społeczn? odpowiedzialność biznesu, Plebiscyt jest właśnie dla Państwa!

Plebiscyt ma na celu  wyłonienie najlepszych działań społecznie odpowiedzialny podejmowanych przez firmy działaj?ce w Wielkopolsce i ich wypromowanie.

Do udziału w Plebiscycie zapraszamy  zarówno duże firmy, jak i te mniejsze, działaj?ce wył?cznie lokalnie. Wyróżnienia będ? przyznawane w kategoriach:

  • Uczciwe praktyki rynkowe,
  • Stosunki pracy,
  • Ochrona środowiska naturalnego,
  • Zaangażowanie społeczne.

Wyboru zwycięskich inicjatyw dokona  kapituła złożona z przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, w tym autorytetów w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyznana zostanie także nagroda internautów w głosowaniu na portalu społecznościowym (www.facebook.com/centrumpisop).  

Nagrodami w Plebiscycie jest  szeroka promocja wyróżnionych inicjatyw w prasie, radiu i telewizji, a także na portalu asbiznesu.pl.   Nagrody wręczane będ? podczas uroczystej Gali organizowanej na pocz?tku czerwca w Poznaniu.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2018 r.  pod adresem mailowym  asbiznesu@pisop.org.pl. Szczegółowych informacji udziela Mateusz Gzyl pod nr telefonu 65  520 78 86 lub e-mailem  mateusz.gzyl@pisop.org.pl.

Szczegóły dotycz?ce konkursu (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajduj? się na stronie  www.asbiznesu.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do udziału w Plebiscycie i zgłoszenia firm z regionu,  
którym pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest obce!

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19