XPO Logistics uruchamia nowe usługi transportu LTL między Europą a Marokiem

<p style="text-align: justify;">Santander, Hiszpania – 30 września 2015 – Spółka XPO Logistics uruchomiła nową usługę przewozu palet i ładunków zbiorczych między Europą a Marokiem. Klienci mogą teraz ekspediować przesyłki z Hiszpanii, Portugalii i innych państw europejskich do dowolnego miejsca docelowego w Maroku, korzystając z sieciowych usług LTL, Red Europe®, oferowanych przez XPO. Usługa jest dostępna w obydwu kierunkach.</p>

>

Nowa usługa transportowa – dostępna bez ograniczeń ilościowych już od jednej palety – umożliwia klientom prowadz?cym działalność gospodarcz? w Maroku regularny import i eksport towarow w każdej ilości. XPO oferuje codzienny odbiór i wysyłki dwa razy w tygodniu, w środy i soboty, w obydwu kierunkach.

XPO Logistics działa w Maroku od 2009 r., obsługuj?c renomowanych klientów z sektora produkcyjnego, motoryzacyjnego, tekstylnego i chemicznego. Spółka jest ekspertem w zakresie globalnych rozwi?zań transportowych do Maroka i z Maroka na potrzeby branży odzieżowej, a jej oferta obejmuje transport odzieży – na wieszakach i złożonej – do różnych ośrodków dystrybucyjnych w Hiszpanii i Portugalii, odbiór z fabryk, kontrolę jakości i wysyłki bezpośrednio do konsumentów.   

  

Nowa usługa poszerza nasz? aktualn? ofertę Red Europe i wzmacnia pozycję XPO Logistics jako jednego z największych operatorów transportu między Europ? a Marokiem. Przekraczamy Cieśninę Gibraltarsk? ponad 10 000 razy w roku. Myśl?c o 2016 roku, pracujemy nad nowymi przedsięwzięciami maj?cymi na celu dalsze rozwijanie naszej obecności w Maroku z zamiarem zaspokojenia potrzeb naszych klientów – wyjaśnił Manuel Troitiño, Dyrektor Regionalny – Maroko, Transport XPO Logistics Iberia.   

  

***

  

O XPO Logistics, Inc.

XPO Logistics to firma z pierwszej dziesi?tki globalnych dostawców najnowszej generacji rozwi?zań z dziedziny łańcucha dostaw. Do jej klientów zaliczaj? się najbardziej znacz?ce firmy na świecie. W Polsce XPO Logistics ma 6 lokalizacji, ponad 150 000 m2 powierzchni magazynowej, 450 własnych i 220 kontraktowanych ciężarówek. Firma oferuje pełen zakresu rozwi?zań transportowych, spedycyjnych i logistycznych na całym świecie, w tym obsługę logistyczn? sektora e-commerce, usługi dodane i składy celne. XPO Logistics obsługuje firmy z wielu sektorów, w tym spożywczego, detalicznego, lotniczego, samochodowego, chemicznego, wysokich technologii, farmaceutycznego, tekstylnego i wydawniczego. pl.xpo.com

  

Siedziba centrali XPO znajduje się w Greenwich, stan Connecticut, Stany Zjednoczone, a jej europejska centrala we francuskim mieście Lyon. Firma obsługuje 30.000 klientów na całym świecie, posiada zintegrowan? sieć 887 lokalizacji w 27 krajach i zatrudnia 54.000 pracowników. Firma posiada pakiet kontrolny 86,25% akcji w spółce Norbert Dentressangle SA. Pozostałe akcje Norbert Dentressangle SA. oznaczone symbolem GND s? notowane na giełdzie Euronext Paris / Euronext London – Isin FR0000052870. www.xpo.com (NYSE: XPO)

  

Kontakty XPO Logistics,  

Europe Thierry Leduc, +33 4 72 83 66 00

thierry.leduc@xpo.com

  

Clémence Choutet, +33 4 72 83 65 94

clemence.choutet@xpo.com

  

DGM Conseil

Olivier Labesse, +33 1 40 70 11 89

ol@dgm-conseil.fr

  

Hugues Schmitt +33 1 40 70 11 89

h.schmitt@dgm-conseil.fr

  

Thomas de Climens +33 1 40 70 11 89

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19