Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

XIII Międzynarodowe Targi Infrastruktury - Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO-TIL

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Już wkrótce, w Targach Kielce odbędą się XIII Mi</span><span>ę</span><span>dzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO-TIL. Zakres branżowy wydarzenia, które zaplanowano od 9 do 11 maja 2017 obejmuje między innymi infrastruktur</span><span>ę</span><span> dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniej</span><span>ą</span><span>cej sieci komunikacyjnej, zarz</span><span>ą</span><span>dzanie ruchem, systemy bezpiecze</span><span>ń</span><span>stwa oraz technologie i osprz</span><span>ę</span><span>t infrastrukturalny.</span></span></p>

>

Podczas tegorocznego wydarzenia nie zabraknie najnowszych technologii i osprzętu infrastrukturalnego czy ofert firm projektowych i wykonawczych. Jednocześnie z targami odbywać się będ? wystawy zwi?zane z budownictwem drogowym – AUTOSTRADA-POLSKA, transportem drogowym – ROTRA czy technikami parkingowymi – EUROPARKING.

www.targikielce.pl/pl/traffic-expo.htm

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP