X Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO - 10-12 III 2015, Targi Kielce

<p style="text-align: justify;">Targi SPAWALNICTWO co roku obfitują w innowacyjne technologie oraz sprzęt spawalniczy. Podczas wystawy nie brakuje maszyn i urządzeń do cięcia, zgrzewania, lutowania oraz natryskiwania cieplnego. W halach wystawienniczych można zobaczyć materiały spawalnicze i linie technologiczne.</p>

>

W trakcie targów wystawcy prezentuj? wspomaganie komputerowe procesów spawalniczych oraz urz?dzenia kontrolno-pomiarowe. Targi SPAWALNICTWO to przede wszystkim mocne wsparcie merytoryczne. W programie wystawy znajduj? się liczne konferencje, sympozja oraz seminaria. Wśród wystawców nie brakuje instytutów, instytucji, stowarzyszeń, oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Wystawie co roku towarzysz? międzynarodowe spotkania biznesowe oraz spotkania brokerskie.

W tym samym czasie będ? miały miejsce targi zwi?zane z pneumatyk?,obróbk? metali, technologi? laserow?, technologiami antykorozyjnymi oraz pomiarowymi, czyli PNEUMATICON, STOM-TOOL, STOM-BLECH, STOM-LASER, EXPO-SURFACE oraz CONTROL-STOM. Ponadto po raz drugi odbęd? się Targi Wirtualizacji Procesów WIRTOPROCESY, podczas których zostan? zaprezentowane takie technologie jak Rapid Prototyping, drukowanie 3D czy zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w przemyśle. Producenci oraz dystrybutorzy będ? mieli szansę pokazać najnowocześniejsze technologie projektowania i tworzenia prototypów od momentu projektowania komputerowego do drukowania przestrzennego.

  KONTAKT:

Piotr Pawelec

+48 41 365 12 20
+48 606 447 384
+48 41 365 13 12

  pawelec.p@targikielce.pl

www.targikielce.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!