Wzrost światowej awersji do ryzyka osłabił złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3131 (osłabienie złotego o 0,5%).

 

W poniedziałek i we wtorek kurs EURPLN był relatywnie stabilny i kształtował się w przedziale 4,28-4,29. Od środy złoty podobnie jak inne waluty regionu tracił na wartości, czemu sprzyjało zwiększenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane wzrostem indeksu VIX. Było ono zwi?zane z obawami inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro, rosn?cym prawdopodobieństwem niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a także brakiem istotnych postępów w negocjacjach dotycz?cych deeskalacji wojny handlowej na linii USA-Chiny.

Wzrost światowej awersji do ryzyka sprzyjał aprecjacji walut gospodarek uważanych jako tzw. bezpieczne przystanie (safe haven). W konsekwencji w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia ze spadkiem kursów EURUSD oraz EURCHF. Uwzględniaj?c wzrost kursu EURPLN, złoty osłabił się względem dolara o 1,7%, a franka szwajcarskiego o 0,8%. Mimo rosn?cego prawdopodobieństwa niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE funt brytyjski na przestrzeni tygodnia nie osłabił się względem euro. Kurs funta wspierany był bowiem przez zapowiedź Banku Anglii, zgodnie z któr? po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE planuje on podnieść stopy procentowe. W efekcie w ubiegłym tygodniu doszło do osłabienia złotego względem funta (o 0,6%).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? krajowe dane o inflacji. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? przyczynić się do umocnienia polskiej waluty. Pozostałe krajowe dane (wstępny PKB za IV kw. oraz bilans płatniczy) jak również liczne dane z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, indeks NY Empire State) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!