Analizy i badania

Wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,965 (wzrost o 8 pb), 5-letnie do poziomu 2,375 (wzrost o 12pb), a 10-letnie do poziomu 2,830 (wzrost o 13pb).</p>

>

W pierwszej części tygodnia obserwowany był wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, w oczekiwaniu na środowe posiedzenie FOMC. Decyzja Rezerwy Federalnej o rozpoczęciu procesu ograniczania bilansu FED, a także opublikowane na konferencji prasowej najnowsze projekcje ekonomiczne zostały odebrane przez rynek jako jastrzębie. W efekcie, w czwartek i w pi?tek nast?pił dalszy wzrost stawek IRS na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? liczne dane z USA (finalny szacunek PKB w III kw., wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy jednak, że ich sumaryczny wpływ na stawki IRS będzie ograniczony. Neutralne dla polskiego rynku długu będ? również w naszej cenie wstępne szacunki inflacji w Polsce i w strefie euro, indeks Ifo dla Niemiec, a także wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP