Analizy i badania

Wzrost stawek IRS w ślad za niemieckimi obligacjami

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,00 (wzrost o 1 pb), 5-letnie do poziomu 2,51 (wzrost o 7pb), a 10-letnie do poziomu 2,995 (wzrost o 9pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu obserwowany był silny wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za niemieckimi obligacjami. Gołębi wydźwięk konferencji prasowej po posiedzeniu RPP doprowadził w środę do przejściowej, nieznacznej korekty. Przeprowadzona w czwartek aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo  Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2018 r. za 6,6 mld zł i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6-, 9- i 10- letnich terminach zapadalności za 6,8 mld zł., nie miała istotnego wpływu na krzyw? dochodowości. Opublikowane w pi?tek dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA zwiększyły oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp procentowych FED w grudniu i w konsekwencji przyczyniły się do wzrostu stawek IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że może przyczynić się ona do podwyższonej zmienności stawek IRS. Dane z USA (sprzedaż detaliczna i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz finalne dane o inflacji nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na polski rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin