Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w II kw. spowolnił

Przeciętna wartość wskaźnika PMI w II kw. wyniosła 51,0 pkt. wobec 55,1 pkt. w I kw. Silny spadek odnotowano również w przypadku wskaźnika bieżącej produkcji (51,6 pkt. wobec 57,3 pkt.). Dzisiejsze dane o PMI sygnalizują zatem wysokie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w II kw. (3,3% r/r wobec 3,4% w I kw.). Spodziewane przez nas spowolnienie aktywności gospodarczej w II kw. (wstępne dane o PKB poznamy w sierpniu) w warunkach bardzo prawdopodobnej deflacji w miesiącach letnich (por. MAKROpuls z 13.06.2014) stanowi silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pb we wrześniu br.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin