Wzrost dominacji spółek amerykańskich w rankingu największych światowych przedsiębiorstw – wyniki rankingu PwC TOP 100

<p style="text-align: justify;">– Najnowszy raport firmy doradczej PwC przedstawia ranking 100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej. Analiza uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od marca 2009 roku do marca 2014 roku, w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.</p>

>

Ł?czna kapitalizacja spółek z TOP 100 w analizowanym okresie uległa niemal podwojeniu – z 8,4 biliona dolarów do ponad 15 bilionów dolarów. Próg wejścia w skład TOP 100 również wzrósł prawie dwukrotnie – w 2009 roku aby znaleźć się na liście wystarczyła kapitalizacja na poziomie 40 mld dolarów, z kolei w 2014 roku wartość graniczna to 81 mld dolarów. Spółk? o najwyższej wartości na świecie – niezmiennie od 2012 roku – pozostaje Apple, którego kapitalizacja w marcu 2014 roku wynosiła aż 469 mld dolarów.

Dominację w globalnym zestawieniu potwierdziły spółki amerykańskie – w pierwszej dziesi?tce znalazło się aż osiem firm pochodz?cych ze Stanów Zjednoczonych, a w całym zestawieniu 47. Z kolei na liście TOP 100 mamy w tym roku mniej spółek z gospodarek wschodz?cych regionu BRIC – już tylko 11 w porównaniu do 17 w 2009 roku. Stabilna pozostaje sytuacja spółek europejskich – podobnie jak w 2009 roku do TOP 100 zakwalifikowało się 18 firm ze strefy euro, w tym 8 z Wielkiej Brytanii.

„Szczególn? uwagę zwraca coraz silniejsza dominacja w TOP 100 spółek amerykańskich. Obecnie niemal połowa ze 100 największych przedsiębiorstw pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i sytuacja ta najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie w najbliższych latach. Bez odpowiedniej siły finansowej i wysokiego poziomu innowacyjności, firmy z innych części świata nie s? w stanie konkurować z amerykańskimi gigantami. Podobnie należy tłumaczyć spadek znaczenia spółek z krajów BRIC w rankingu. Warto jednak zaznaczyć, że spodziewana w tym roku oferta publiczna spółki Alibaba może zwiastować ponown? próbę rzucenia wyzwania firmom ze Stanów Zjednoczonych przez spółki chińskie – podkreśla Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC. „Miejmy nadzieję, że doczekamy się czasów, kiedy polska firma znajdzie się na liście TOP 100, choć na razie cel ten wydaje się bardzo odległy. Największa spółka notowana na warszawskiej giełdzie – PKO BP – ma kapitalizację rzędu 16 mld dolarów, a zatem aby wejść na listę, musiałaby zwiększyć swoj? wartość aż pięciokrotnie” – dodaje.

Ogółem w ci?gu ostatnich 5 lat z TOP 100 wypadły 32 przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o spółki, które zajęły ich miejsce i weszły do indeksu, w przypadku 29 jest to efektem wzrostu, natomiast 3 trafiły na listę w wyniku IPO (np. Facebook czy Agricultural Bank of China) lub wydzielenia (np. wydzielenie AbbVie z Abbott). Patrz?c w przyszłość, oczekujemy, że po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej w późniejszym okresie bież?cego roku, także Alibaba znajdzie się w rankingu 100 największych przedsiębiorstw.

Wyraźny kierunek działań w ci?gu ostatnich 5 lat wyznacza sektor technologii, którego pozycja pod względem kapitalizacji rynkowej wzrosła z 6. do 2. w klasyfikacji branżowej. W roku 2009 ł?czna wartość 9 firm z sektora technologii wynosiła 997 mld dolarów, natomiast w roku 2014 kapitalizacja rynkowa 13 spółek z tego sektora osi?gnęła wartość 2,5 bln dolarów.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19