Wyniki badań koniunktury w strefie euro w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,75 (wzrost o 1pb), 5-letnie do 1,75 (wzrost o 3pb), a 10-letnie do 1,76 (wzrost o 3pb). Przez cały ubiegły tydzień obserwowaliśmy wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Była to kontynuacja trendu sprzed dwóch tygodni zapoczątkowanego przez osiągniecie częściowego porozumienia pomiędzy USA a Chinami. W czwartek w kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływało także ogłoszenie porozumienia pomiędzy UE a Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Publikacje licznych krajowych danych nie miały istotnego wpływu na krzywą.

Sobotnia decyzja brytyjskiego parlamentu o odłożeniu w czasie głosowania dotyczącego porozumienia z UE w sprawie Brexitu może sprzyjać lekkiemu spadkowi stawek IRS. Jednocześnie ewentualne nowe informacje nt. perspektyw Brexitu mogą oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI oraz indeks Ifo dla Niemiec). Nie oczekujemy jednak, żeby ich publikacje miały istotny wpływ na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą również posiedzenie EBC oraz publikacje danych z Polski (sprzedaż detaliczna, produkcja budowlano-montażowa) i USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!