Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 2,01 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,605 (spadek o 5pb), a 10-letnie do poziomu 3,08 (spadek o 4pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu stawki IRS były relatywnie stabilne i kształtowały się na poziomie zbliżonym do obserwowanego dwa tygodnie temu, kiedy to doszło do ich silnego wzrostu wraz ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka. Najważniejszym wydarzeniem była publikacja wyższych od konsensusu rynkowego dane nt. inflacji w USA, które nasiliły oczekiwania rynku na zwiększenie tempa normalizacji polityki monetarnej przez FED. Doprowadziła ona do przejściowego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (wstępne indeksy PMI, a także indeksy Ifo i ZEW dla Niemiec). Uważamy, że publikacja indeksów PMI może być lekko negatywna dla stawek IRS. Krajowe dane (sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa), a także Minutes FOMC będ? w naszej ocenie neutralne dla stawek IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP