Wyniki badań koniunktury w strefie euro kluczowe dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3106 (osłabienie złotego o 0,6%).</p>

>

Mimo bogatego kalendarza danych makroekonomicznych (m.in. o PKB w Polsce i pozostałych krajach UE), a także kryzysu wokół KNF (patrz powyżej) kurs EURPLN był relatywnie stabilny i od wtorku do czwartku kształtował się w przedziale 4,28-4,30. W pi?tek doszło do osłabienia złotego, które można wi?zać doniesieniami medialnymi sugeruj?cymi, że prezes A. Glapiński zamierza się podać do dymisji. A. Glapiński zdementował te pogłoski, co przyczyniło się do lekkiego umocnienia złotego.

W ubiegłym tygodniu w centrum uwagi inwestorów był kurs euro względem funta. W czwartek doszło do jego wyraźnego umocnienia po tym jak dwóch ministrów z rz?du T. May, w tym minister ds. Brexitu podało się do dymisji. Zrobili to w akcie sprzeciwu wobec zaakceptowanego przez gabinet T. May projektu porozumienia wynegocjowanego pomiędzy UE a Wielk? Brytania ws. Brexitu. Wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo, że nie uda się znaleźć poparcia dla porozumienia w parlamencie, co może zakończyć się upadkiem rz?du T. May i znacz?cym osłabieniem funta. Tym samym napływaj?ce w kolejnych dniach ewentualne informacje wskazuj?ce na brak parlamentarnej większości gotowej poprzeć Brexit w wariancie przedstawionym przez T. May będ? oddziaływały w kierunku wzrostu kursu EURGBP, a w konsekwencji spadku kursu GBPPLN.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? zaplanowane na pi?tek publikacje wstępnych indeksów PMI dla strefy euro. W przypadku realizacji naszych zbliżonych do konsensusu rynkowego prognoz dane nie będ? miały istotnego wpływu na kurs złotego. Ograniczony wpływ na kursu polskiej waluty będ? miały również publikacje licznych krajowych danych (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także dane z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę i sprzedaż domów na rynku wtórnym).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!