Aktualności firm stowarzyszonych

Wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie negatywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2495 (umocnienie złotego o 0,7%). Od poniedziałku do piątku kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym nieznacznie odrabiając straty z poprzednich tygodni, co związane było z wyższym popytem inwestorów na ryzykowne aktywa. Zgodna z oczekiwaniami publikacja krajowych danych o inflacji nie miała istotnego wpływu na rynek. Neutralne dla polskiej waluty były także lepsze od konsensusu dane z amerykańskiego rynku pracy.

W ubiegłym tygodniu doszło również do umocnienia euro względem dolara. Jastrzębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu FOMC doprowadził jedynie do przejściowego spadku kursu EURUSD. W konsekwencji w ubiegłym tygodniu doszło również do umocnienia złotego względem dolara. Ze względu na wyższy popyt na ryzykowne aktywa polska waluta zyskiwała również względem franka szwajcarskiego. Złoty umocnił się nieznacznie również względem funta brytyjskiego, na co złożyły się nieznaczny spadek kursu EURGBP (związany z oczekiwaniami części inwestorów na ostateczne rozstrzygniecie kwestii Brexitu po decyzji brytyjskiego parlamentu o przedterminowych wyborach) oraz wspomniane wyżej obniżenie kursu EURPLN.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest lekko negatywny dla złotego. W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będzie posiedzenie RPP. Uważamy jednak, że będzie miało ono ograniczony wpływ na kurs złotego. Neutralne dla polskiej waluty będą również dane z USA (indeks ISM poza przetwórstwem, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz dane o chińskim bilansie handlowym.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19