Analizy i badania

Wstępne dane o inflacji w Polsce mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2912 (umocnienie złotego o 0,5%). </p>

>

W poniedziałek kurs EURPLN kontynuował swój wzrost sprzed dwóch tygodni, co w znacznym stopniu wynikało z utrzymuj?cej się niepewności na krajowym rynku zwi?zanej z kryzysem wokół KNF (por. MAKROmapa z 19.11.2018). We wtorek doszło do odwrócenia trendu i do końca tygodnia kurs EURPLN kształtował się w trendzie spadkowym. Sprzyjały temu zwiększony popyt na złotego ze względu na jego atrakcyjne dla inwestorów poziomy, spadek awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX, a także publikacje słabszych od oczekiwań danych nt. koniunktury w strefie euro. Krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

Ze względu na opublikowane w ubiegłym tygodniu słabsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w obszarze wspólnej waluty euro traciło na wartości względem dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. Tym samym mimo ubiegłotygodniowego spadku kursu EURPLN złoty osłabił się względem dolara amerykańskiego (o 0,5%) oraz franka szwajcarskiego (o 0,6%). Złoty umocnił się natomiast względem funta brytyjskiego (0,1%), którego kurs pozostaje pod wpływem wysokiej niepewności wokół Brexitu.

Wczoraj odbył się szczyt Rady Europejskiej, na którym został przyjęty traktat dotycz?cy warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit). Taki rezultat będzie oddziaływał w krótkim okresie w kierunku umocnienia funta brytyjskiego względem euro, chociaż materializacja takiego scenariusza została już częściowo zdyskontowana przez rynki finansowe. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? wstępne dane o inflacji w Polsce, które w naszej ocenie mog? przyczynić się do jego deprecjacji. Przeciwny wpływ mog? mieć natomiast wstępne dane o inflacji w strefie euro. Podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty mog? sprzyjać publikacja Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC, liczne zaplanowane na ten tydzień wyst?pienia przedstawicieli najważniejszych banków centralnych (w tym M. Draghiego - prezesa EBC, J. Powella - prezesa FED oraz T. Jordana – prezesa SNB), a także szczyt przywódców państw G20. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board), Niemiec (indeks Ifo) oraz z Chin (indeks CFLP PMI) będ? najprawdopodobniej neutralne dla złotego. Finalne dane o polskim PKB również nie będ? miały istotnego wpływu na kurs PLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP