Wstępna inflacja w Polsce w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,9175, 5-letnie zwiększyły się do poziomu 2,42 (wzrost o 2 pb), a 10-letnie do poziomu 2,885 (wzrost o 1 pb). P</p>

>

Poprawiaj?ce się nastroje rynkowe dotycz?ce perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w strefie euro przyczyniły się do spadku cen niemieckiego długu. Jednocześnie spadek awersji do ryzyka oddziaływał w kierunku obniżenia spreadu pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami. Wypadkow? tych dwóch tendencji był nieznaczny wzrost polskich stawek IRS. Czwartkowa aukcja zamiany, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2018 r. i 2019 r., sprzedaj?c obligacje o 2-, 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,8 mld zł nie miała istotnego wpływu na krzyw?.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na wtorek publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej niższej od oczekiwań rynku prognozy dane mog? przyczynić się do spadku stawek IRS. Przewidziana na pi?tek publikacja struktury wzrostu PKB w Polsce nie spotka się w naszej ocenie z reakcj? rynku. Ograniczony wpływ na stawki IRS będ? miały naszym zdaniem również dane ze strefy euro (wstępna inflacja) i Niemiec (indeks Ifo), a także dane liczne z USA (drugi szacunek PKB, indeks Conference Board, indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!