Aktualności firm stowarzyszonych

Współpraca Eversheds i IATA nabiera tempa w Europie, Azji Północnej oraz w regionie Azji i Pacyfiku

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa kancelaria prawna Eversheds podpisała umowę o świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) w Europie, Azji Północnej oraz regionie Azji i Pacyfiku. Eversheds doradza już IATA w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.</p>

>

IATA jest organizacj? branżow? zrzeszaj?c? linie lotnicze na całym świecie, której misj? jest promowanie bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych przewozów lotniczych. IATA ma swoje przedstawicielstwa w 60 krajach i reprezentuje 240 linii lotniczych w 113 krajach, a wartość obsługiwanych przez ni? transakcji finansowych wyniosła w 2012 r. ok. 370 mld USD.

  Podpisana umowa jest kontynuacj? relacji nawi?zanych w kwietniu 2013 r. gdy Eversheds zaczęła świadczyć usługi prawne dla IATA w 65 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. W ramach nowej umowy, podpisanej na okres trzech lat, Eversheds będzie świadczyć na rzecz IATA kompleksowe usługi prawne dodatkowo w 93 krajach w Europie, Azji Północnej oraz w regionie Azji i Pacyfiku, co czyni j? jednym z największych międzynarodowych zleceniobiorców tego typu w branży prawniczej.

  Oprócz kompleksowych usług prawnych, Eversheds zaoferuje IATA model cenowy dostosowany do potrzeb zrzeszenia, obejmuj?cy wielopoziomowe stawki ryczałtowe dla każdego regionu, element wynagrodzenia oparty na efektywności oraz zapewni zarz?dzanie projektami w 158 krajach. Ofertę kancelarii dopełnia zapewnienie jakości, przejrzystości, jasno określonej kontroli kosztów oraz określonych wskaźników pomiaru efektywności.  Podobny model obsługi prawnej został wprowadzony przez Eversheds w ramach współpracy z firm? Tyco w 2007 r., która na przestrzeni lat rozwinęła się, tworz?c bazę dla scentralizowanego zarz?dzania ponad 30 klientami firmy operuj?cymi w ramach różnych systemów prawnych.

  Zespołem Eversheds doradzaj?cym IATA będzie kierował Stephen Hopkins, zarz?dzaj?cy działem Global Client Development i partner odpowiedzialny za obsługę Tyco, korzystaj?c ze wsparcia biur Eversheds i firm współpracuj?cych z ni? na całym świecie. Poszczególne biura obsługuj? dedykowani menadżerowie projektu w każdym z regionów IATA, współpracuj?c ściśle ze Stephenem, który działa w charakterze osoby odpowiedzialnej za całość prac dla IATA.

  Jeffrey Shane, Dyrektor Działu Prawnego IATA, powiedział:  

  „Mamy względem Eversheds wysokie oczekiwania. Celem działu prawnego IATA jest zapewnienie nowatorskiego wsparcia naszym biurom na całym świecie.  Wysoka jakość i przejrzystość kosztów usług świadczonych przez Eversheds na rzecz IATA w Afryce i na Bliskim Wschodzie wywarła na nas bardzo dobre wrażenie i oczekujemy teraz dalszych korzyści wynikaj?cych ze zlecenia Eversheds usług prawnych w   trzech kolejnych ważnych dla naszej działalności regionach.”

  Stephen Hopkins powiedział:

  „Jest to jedno z największych partnerstw globalnych tego typu w sektorze prawnym. Będziemy świadczyć kompleksowe usługi prawne w 158 krajach na całym świecie, to ogromne wyzwanie. Nasze stosunki z IATA cechuje konsekwentny poziom jakości, przejrzystość i kontrola kosztów. Jesteśmy przekonani, że nowa umowa przyczyni się do dalszego rozwoju i umacniania naszego partnerstwa z IATA.”

  Pracami zlecanymi przez IATA na polskim rynku zajmie się zespół prawników kancelarii Wierzbowski Eversheds, kierowany przez dr Arwida Mednisa.

  Dr Arwid Mednis powiedział:

  „Dzięki znakomitej znajomości lokalnych uwarunkowań prawnych jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez IATA. Polska jest jednym z krajów europejskich, w których rynek lotniczy stale się rozwija, co sprawa że IATA jest i będzie na nim coraz bardziej aktywna. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i zaangażowanie pozytywnie wpłynie na dalsze wzmocnienie relacji z tym klientem w skali lokalnej i międzynarodowej.”

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP