Analizy i badania

Wskaźnik PMI spadł w grudniu do 53,2 pkt. wobec 54,4 pkt. w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł w grudniu do 53,2 pkt. wobec 54,4 pkt. w listopadzie, sygnalizując lekkie pogorszenie ocen koniunktury. W strukturze indeksu na szczególną uwagę zasługuje dalszy wzrost składowej dotyczącej zatrudnienia.</p>

>

Pomimo spadku indeksu PMI w grudniu, jego średni kwartalny poziom w IV kw. 2013 r. wyniósł 53,6 pkt. wobec 52,3 pkt. w III kw. (najwyższy poziom od I kw. 2011 r.), wskazuj?c na przyśpieszenie kwartalnego tempa wzrostu gospodarczego. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w IV kw. 2013 r. dynamika PKB w Polsce wzrosła do 2,4% r/r wobec 1,9% w III kw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP