Aktualności firm stowarzyszonych

Wine & Law Tasting to nowa formuła spotkań w formie warsztatów dla przedstawicieli działów prawnych przedsiębiorstw, oferowana przez zespół postępowań sądowych kancelarii Dentons

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">14 czerwca w siedzibie kancelarii Dentons w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie z serii Wine &amp; Law Tasting dla przedstawicieli działów prawnych przedsiębiorstw. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Prawnik wewnętrzny w obliczu nowelizacji kpc. Jak zabezpieczyć interesy spółki na gruncie planowanych zmian”. </span></p>

>

Spotkanie obejmowało prezentację planowanych zmian w kpc pod k?tem wyzwań stawianych przed prawnikami wewnętrznymi oraz symulację posiedzenia przygotowawczego poświęconego wypracowaniu planu rozprawy. Najwięcej kontrowersji wzbudziły planowane zmiany w doręczeniach między profesjonalnymi pełnomocnikami oraz powrót do nadmiernego – zdaniem wielu wypowiadaj?cych się osób – sformalizowania postępowania. Uczestnicy spotkania zwracali też uwagę na oderwanie założeń dotycz?cych harmonogramu rozprawy od praktyki sporu s?dowego.

Platforma dyskusyjna Wine & Law Tasting oferowana jest w formule spotkań „po godzinach” i jest zaproszeniem skierowanym do prawników z przedsiębiorstw w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk prawnych. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu zagadnieniu prawnemu. Moderatorami spotkań s? Magdalena W?troba, counsel w Praktyce Rozwi?zywania Sporów i Arbitrażu, oraz Patrick Radzimierski, partner w tym samym zespole, a w przeszłości wieloletni sędzia.

Kolejne spotkanie Wine & Law Tasting planowane jest na październik. Zapraszamy do dyskusji nad bież?cymi wyzwaniami dla prawnika wewnętrznego w przedsiębiorstwach i prosimy o kontakt pod adresem: Warsaw.Events(@)dentons.com.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks elitarnych globalnych firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

O Praktyce Postępowań S?dowych i Arbitrażu kancelarii Dentons

Praktyka Postępowań S?dowych i Arbitrażowych Dentons ł?czy arbitraż, mediacje i inne alternatywne formy rozwi?zywania sporów. Warszawski zespół składa się z kilku praktyk specjalizuj?cych się w sporach budowlanych, korporacyjnych, administracyjnych, farmaceutycznych, w postępowaniach karnych, upadłościowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Praktyka zajmuje najwyższe miejsca w renomowanych międzynarodowych rankingach prawniczych Legal 500, Chambers Global oraz Chambers Europe.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin