Wierzbowski Eversheds Sutherland z nowym ekspertem prawa ochrony środowiska

<p style="text-align: justify;"><strong>Z początkiem października do kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączyła Joanna Kwaśny-Krajewska, radca prawny, specjalista prawa ochrony środowiska. Wzmocniła zespół </strong><strong>Consumer, Regulatory &amp; Life Sciences </strong><strong>kierowany przez dr Aleksandrę Kunkiel-Kryńską i Martę Gadomską-Gołąb.</strong></p>

>

Joanna Kwaśny-Krajewska jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, których działalność oddziałuje na środowisko – w szczególności z branży energetycznej, odpadowej, górniczej i wydobywczej, chemicznej czy płyt drewnopochodnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz renomowanej kancelarii butikowej specjalizuj?cej się w prawie ochrony środowiska. W ramach swojej dotychczasowej praktyki wielokrotnie analizowała zgodność działalności przedsiębiorców z wymogami regulacji prawa ochrony środowiska. Brała również udział w transakcjach fuzji i przejęć oraz w wielu projektach inwestycyjnych, doradzaj?c w zakresie ryzyk środowiskowych, w tym w szczególności w zakresie możliwych rozwi?zań wył?czaj?cych lub ograniczaj?cych takie ryzyko, czy też ewentualnych działaniach naprawczych.

Posiada duże doświadczenie w procesach uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doradza przedsiębiorcom w zakresie obowi?zuj?cych przepisów dotycz?cych ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania odpadów, emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu, a także w postępowaniach administracyjnych i s?dowych dotycz?cych spraw zwi?zanych z oddziaływaniem na środowisko.

Joanna Kwaśny-Krajewska jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Tilburgu. Ukończyła również kurs prawa brytyjskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego.

Renata Misiewicz  | Specjalista ds. PR i e-Marketingu | PR and E-Marketing Specialist

T: +48 22 50 50 719
M: +48 502 37 89 72  
https://linkedin.com/renatamisiewicz

eversheds-sutherland.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!