Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland wyłącznym partnerem prawnym aplikacji mobilnej ONSTAGE

<p style="text-align: justify;"><strong>W dniu 16 listopada 2017 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się światowa premiera aplikacji mobilnej ONSTAGE. Po raz pierwszy w historii tego gmachu słuchacze będą mogli używać telefonów komórkowych podczas koncertu muzyki klasycznej, oglądając w zbliżeniach to, co dzieje się na scenie i za kulisami. Wsparcia prawnego w przygotowaniu aplikacji udzieliła kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland.</strong></p>

>

ONSTAGE  jest darmow? aplikacj?, pomyślan? jako uniwersalne narzędzie dla wielu sal koncertowych na  świecie – na etapie premiery aplikacja będzie dostępna dla słuchaczy Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Prawnicy Wierzbowski Eversheds Sutherland dokonali weryfikacji konceptu aplikacji pod k?tem kluczowych kwestii prawnych oraz możliwych ryzyk, m.in. w zakresie prawa autorskiego, usług świadczonych drog? elektroniczn? oraz przetwarzania danych osobowych. Doradzali też w zakresie strategii ochrony identyfikacji wizualnej oraz reprezentowali twórców aplikacji w procesie rejestracji znaków towarowych. Za całość prac odpowiadał Tomasz Zalewski. –  Zawsze cieszymy się, gdy możemy wspierać innowacyjne rozwi?zania takie jak wspomniana aplikacja. Od wielu lat mamy przyjemność doradzać przy podobnych przedsięwzięciach, wspieraj?c chociażby startupy z sektora nowych technologii w ramach prowadzonego przez nas programu Internet Start Up  – mówi Tomasz Zalewski.    

Muzyka klasyczna to obszar kultury, w którym potencjał technologiczny jest wykorzystywany w minimalnym zakresie. ONSTAGE oferuje rozwi?zania, które – nie ujmuj?c nic duchowi muzyki klasycznej tradycyjnie celebrowanej w filharmoniach – ł?cz? j? ze współczesnym światem tocz?cym się poza murami sal koncertowych.

Pomysłodawc? tego rewolucyjnego rozwi?zania jest polska organizacja  Julian Cochran Foundation, której głównym celem jest zmiana postrzegania świata muzyki klasycznej przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, jak również aktywizacja polskiego biznesu do współtworzenia nowoczesnych rozwi?zań w dziedzinie kultury.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP