Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni - doradztwo przy transakcji wykupu obligacji

<p style="text-align: justify;">Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. oraz Wojnar, Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. doradzały przy transakcjach pozyskania środków na wykup obligacji serii „C” spółki Rank Progress S.A.</p>

>

Przedmiotowe transakcje na ł?czn? kwotę przekraczaj?c? 55 mln zł, dotyczyły m.in. emisji nowych obligacji serii „E” o wartości nominalnej 18 mln złotych (wyemitowanych w ramach oferty prywatnej), udzielenie pożyczki oraz nabycie obligacji przez podmioty trzecie.

Całe przedsięwzięcie było podzielone na dwa główne etapy. Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. obsługiwała w całości pierwsz? część transakcji, w ramach której m.in. zawarte zostało porozumienie w sprawie pożyczki w kwocie 25 mln złotych, udzielonej przez Elsoria Trading Limited.

Kolejnym etapem operacji, przy realizacji którego doradzały obie kancelarie, tj. kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. oraz kancelaria Wojnar, Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., była emisja obligacji serii „E” przez Rank Progress S.A., nabycie obligacji przez osoby trzecie oraz zaplanowanie i skoordynowanie wielostronnych rozliczeń z udziałem kilku domów maklerskich i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przy transakcji doradzali: prawnicy kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. – mec. Przemysław Wierzbicki, partner zarz?dzaj?cy, oraz mec. Agnieszka Bartosiewicz, i mec. Marta Foltyn, oraz prawnicy kancelarii Wojnar, Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. – mec. Piotr Smołuch, partner zarz?dzaj?cy i mec. Sebastian Sury, partner.

- Była to transakcja skomplikowana, wymagaj?ca dużego zaangażowania, ale praca przy takich przedsięwzięciach daje nam ogromn? satysfakcję, a co najważniejsze dzięki jej szybkiemu, skutecznemu sfinalizowaniu nasz klient zrealizował swoje plany biznesowe – stwierdził Przemysław Wierzbicki.

- Nietypowe zlecenie Klienta kontra czas, to niesztampowe myślenie, aktywne podejście do potrzeb Klienta i odpowiednie zaangażowanie osób … tak było i dlatego się udało - podsumował Piotr Smołuch.

Rank Progress to dynamiczna firma inwestycyjno-deweloperska i jeden z liderów w swoim segmencie rynku. Spółkę wyróżnia na rynku unikatowa strategia – Rank Progress specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmuj?cych pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Głównym celem Rank Progress s? średniej wielkości miasta, mniej nasycone obiektami handlowymi niż duże ośrodki miejskie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin