Aktualności firm stowarzyszonych

Wielkanocna Zbiórka Żywności ponownie w sklepach Carrefour

<p style="text-align: justify;">Carrefour po raz kolejny przyłącza się do Wielkanocnej Zbiórki Żywności organizowanej przez Banki Żywności. W dniach 16 i 17 marca w wybranych sklepach sieci w całej Polsce wolontariusze zachęcać będą klientów do przekazania produktów i wsparcia najbardziej potrzebujących.</p>

>

Zbiórka żywności w wybranych hiper- i supermarketach Carrefour odbędzie się w dniach 16 i 17 marca (pi?tek i sobota). Wolontariuszy spotkać będzie można w prawie 30 miejscowościach w całej Polsce, między innymi w sklepach w Toruniu, Lublinie, Ciechanowie, Wrocławiu, Zabrzu i Ostródzie. Przedstawiciele Banków Żywności zachęcać będ? klientów do przekazywania produktów o wydłużonym terminie spożycia – takich jak cukier, słodycze, olej, przetwory i konserwy – oraz udzielać im wszelkich niezbędnych informacji. Każdy, kto chce wł?czyć się w akcję może to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy kupić wybrany produkt i włożyć go do jednego ze specjalnie oznakowanych koszy zbiórkowych, w pobliżu kas. Produkty te, przetransportowane do Banków Żywności, zostan? tam następnie zważone, posortowane i przekazane organizacjom pozarz?dowym, których podopieczni potrzebuj? wsparcia, zwłaszcza w trakcie zbliżaj?cych się świ?t wielkanocnych.

Warto dodać, że Carrefour wspólnie z Federacj? Polskich Banków Żywności, obchodził w ubiegłym roku swoje 20-lecie działalności. Sieć od pocz?tku aktywności w Polsce, czyli od 1997 roku, współpracuje z organizacj?, realizuj?c liczne inicjatywy maj?ce na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Carrefour każdego roku wspiera ogólnopolskie zbiórki żywności, udostępniaj?c przestrzeń i promuj?c zbiórki na terenie sklepu i w mediach. Ponadto, na terenie całego kraju hipermarkety sieci przekazuj? regularnie produkty spożywcze do Banków Żywości. Ponadto, w 2016 roku Fundacja Carrefour przekazała grant w wysokości 125  000 euro na zakup 7 ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności, które służ? przede wszystkim codziennym odbiorom świeżej żywności ze sklepów, nie tylko sieci Carrefour.

Stale rozwijana współpraca Carrefour z Federacj? Polskich Banków Żywności wpisuje się kluczow? inicjatywę sieci, jak? jest prowadzony od 2013 r. program „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Carrefour za zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebuj?cych otrzymał wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Ponadto, za swoj? współpracę z Bankami Żywności Carrefour Polska otrzymał tytuł „Dobroczyńca roku 2016”.

O Carrefour                            

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, jako jeden z światowych liderów handlu spożywczego, jest siln? multiformatow? sieci?, któr? posiada 12 300 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour przyjmuje 105 millionów klientów na całym świecie i wygenerował w 2017 roku sprzedaż w wysokości 88,24 miliarda euro. Grupa liczy ponad 380 000 pracowników, którzy wspólnie angażuj? się, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferuj?c wszystkim produkty spożywcze wysokiej jakości, dostępne wszędzie i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com, oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour).

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19